200 miljoen voor corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Corona

Mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 100.000. Daarvoor heeft het kabinet in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). Voorwaarden voor dit krediet is dat je bedrijf in de kern gezond is en dat je gebruik maakt van de wet Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Bedrijven die aan deze criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij Qredits. Time Out Arrangement (TOA) Het TOA ondersteunt ondernemers in zwaar weer, bijvoorbeeld bij het afwenden van een faillissement. Centraal binnen de TOA staat de WHOA. Dit een technische en ingewikkelde wet is. Daarom helpt het TOA ondernemers bij het gebruiken … Read More

Werkgever kan studiekosten voor kinderen van werknemers vergoeden

Studerende kinderen

Studeren kost geld. Mede vanwege het huidige sociaal leenstelsel komen de studiekosten van studenten regelmatig in het nieuws. Maar wist je dat jij als werkgever ook mogelijkheden hebt om belastingvrij de studiekosten voor kinderen van werknemers te vergoeden? Voorwaarde is wel dat deze studerende kinderen in Nederland wonen. Het belastingvrij vergoeden van de studiekosten voor kinderen van jouw werknemers kan op verschillende manieren. Je geeft het studerende kind een zelfstandige studietoelage Het is mogelijk om de studietoelage rechtstreeks aan het kind zelf te betalen. Dit moet worden gezien als inkomen van het kind. Als werkgever dien je loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden volgens de groene tabel. De studietoelage wordt namelijk gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking omdat er geen arbeid … Read More

Kleinegeschenkenregeling niet van toepassing bij corona-attentie

De corona-attentie is een (klein) cadeau dat een werkgever naar zijn werknemers stuurt voor een beetje positiviteit. Om thuiswerkers te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. Of om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Bij deze corona-attenties kan er geen gebruik gemaakt worden van de kleinegeschenkenregeling. Kleinegeschenkenregeling Via de kleinegeschenkenregeling kun je onbelast een kleine attentie aan je werknemer geven, zonder dat de kosten hiervan ten laste komt van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Je moet dan voldoen aan de volgende drie voorwaarden: De waarde van de geschenken is maximaal € 25 (inclusief btw) per gelegenheid. Als de verzendkosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart is gefactureerd hoef je deze niet mee te … Read More

Oproepkrachten na jaar aanbod voor vaste uren

Oproepkrachten zijn werknemers die komen werken als de werkgever ze oproept. Dit kan voor een paar uur, maar soms ook voor hele dagen zijn. Een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dat oproepkrachten, nadat ze een jaar in dienst zijn geweest, een arbeidsovereenkomst aangeboden moeten krijgen op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is inmiddels al meer dan een jaar in werking. Werkgevers hadden tot uiterlijk 1 februari 2020 de tijd om alle oproepkrachten die op dat moment langer dan twaalf maanden in dienst waren schriftelijk een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Nu een jaar later is het belangrijk om als werkgever te controleren of je … Read More

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten de verenigingen en stichtingen schade toebrengt, treedt op 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Bestuursleden en toezichthouders hebben binnen de nieuwe wet de plicht om het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Hieronder een kort overzicht van een aantal van de belangrijkste wijzigingen: Aansprakelijkheid Als bestuursleden en toezichthouders zich niet houden aan de verplichtingen die onder de wet gelden kunnen ze aansprakelijk … Read More

Meer tijd voor aanvraag definitieve berekening eerste periode NOW

Corona

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 februari 2021 bekend gemaakt dat werkgevers langer de tijd krijgen om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW, die liep van maart tot en met mei 2020. Vanaf 7 oktober 2020 is het vaststellingloket voor de NOW-1 open en kunnen werkgevers een aanvraag indienen om hun NOW-subsidie, op basis van hun daadwerkelijke omzetverlies en loonsom, definitief vast te laten stellen. Voor aanvragen met accountantsverklaring was de sluitingsdatum van het loket 29 juni 2021, voor alle andere aanvragen was dit 23 maart 2021. Nu is de sluitingsdatum voor beide groepen werkgevers vastgesteld op 31 oktober 2021. Minister Koolmees is tot deze … Read More

Accountant Reeuwijk

Administratiekantoor, accountantskantoor, boekhouderskantoor; er zijn nogal wat woorden voor verschillende organisaties die overeenkomstige diensten leveren. En officieel valt Finance Plus onder nog een extra categorie: het organisatieadviesbureau. Hieronder leggen wij uit waarom je ook bij ons aan het goede adres bent als je op zoek bent naar een administratiekantoor Reeuwijk of een accountantskantoor Reeuwijk. Net als ieder administratiekantoor of accountantskantoor bieden wij een uitgebreid pakket aan financiële diensten, zoals het verwerken van administraties, het opstellen van jaarrekeningen, fiscaal- en financieel advies en coaching. Maar zoals de term organisatieadviesbureau al doet vermoeden doen wij meer dan deze basiswerkzaamheden. Als jouw financial sparringpartner optimaliseren wij samen met jou je bedrijfsvoering en maken we je onderneming toekomstproof! Op zoek naar een administratiekantoor Reeuwijk? … Read More

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Investeer je als bedrijf in Co²-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? En ben je belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kom je in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers. Voorwaarde is wel dat deze investeringen op de Energielijst 2021 staan. Met de EIA kun je in 2021, naast de gebruikelijke afschrijvingskosten, 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen beschikbaar voor de EIA. EIA en andere regelingen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek kun je in aanmerking komen voor de KIA. Dit is in 2021 maximaal € 16.568. De EIA mag samenvallen met de KIA. Milieu-investeringsaftrek (MIA) … Read More

Reiskostenvergoeding 2021

In onze nieuwsbrief van december 2020 lieten wij weten dat met ingang van 2021 de regeling voor onbelaste reiskostenvergoeding veranderde. Nu heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het aanpassen van de regeling in verband met de lockdown opgeschoven zal worden tot in ieder geval 1 april 2021. Bestaande vaste reiskostenvergoedingen kunnen dus nog tot in ieder geval 1 april door de werkgever onbelast worden vergoed. Ook als deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt worden. Voorwaarde is wel dat het vaste reisvergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. Verandering vaste reiskostenvergoeding In de nieuwe vaste reiskostenregeling mag je in principe alleen de daadwerkelijke reisdagen onbelast vergoeden. Meer vergoeden mag, maar dan … Read More

Uitbreiding steunpakket en werkgeversverklaring avondklok

Corona

Het is duidelijk dat de coronacrisis inmiddels ook een langlopende economische crisis is geworden. Buffers van ondernemers zijn geslonken en de reserves zijn opgebruikt. Omdat Nederland in lockdown is en diverse maatregelen inmiddels verzwaard zijn, heeft het kabinet afgelopen week besloten om het huidige steun- en herstelpakket fors uit te breiden. Er is nog eens een bedrag van 7,6 miljard euro beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van dit pakket. De verruimingen zullen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Daarnaast heeft het kabinet nogmaals aangegeven dat dit pakket mee zal ademen met de economische ontwikkelingen en ze een vinger aan de pols zullen houden voor de periode na afloop van het huidige steun- en herstelpakket. Lees hier het … Read More