Hoge Raad komt na de zomervakantie met box 3 arrest

Volgens het Financieel Dagblad zal de Hoge Raad pas na de zomervakantie met het langverwachte arrest over box 3 komen. Eerder was de verwachting dat uiterlijk in april 2024 de Hoge Raad zijn arrest zou wijzen.

Dit arrest wordt een vervolg op het 'kerstarrest' uit 2021, waarin de Hoge Raad de toenmalige vermogensrendementsheffing afschafte omdat deze in strijd werd geacht met het Europees recht. Destijds werd bepaald dat box 3 te veel veronderstellingen en forfaits bevatte. Met de gewijzigde wetgeving is dat nog steeds zo.

De reden dat het arrest langer op zich laat wachten, blijft gissen. Een reden kan zijn dat de Hoge Raad niet wil bepalen hoe de (gewijzigde) wet moet luiden en niet op de stoel van de wetgever wil zitten. Een andere reden kan een budgettaire reden zijn met effect op de begrotingsplannen voor de nieuwe regering, hoewel dat geen reden zou mogen zijn.

De verwachting is dat de Hoge Raad zal bepalen dat de heffing in box 3 moet plaatsvinden op basis van een werkelijk rendement. Wat dan onder werkelijk rendement zal worden verstaan, zal ingevuld moeten worden door (nieuwe) wetgeving. Uiteraard blijven wij ook deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!