Nieuwsbrief juni 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 28 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijker maken om vast personeel in dienst te nemen. Een korte opsomming van de wijzigingen: Ontslagrecht: Onder … Read More

Nieuwsbrief april 2019

Fiscale actualiteiten Het nieuwe jaar heeft ook een aantal fiscale veranderingen met zich meegebracht. Hierbij een opsomming van een aantal actualiteiten. Verlaging tarieven vennootschapsbelasting: Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 is het tarief van de eerste tariefschijf (voor het deel van de winst tot en met € 200.000) verlaagd van 20% naar 19%. Het … Read More

Nieuwsbrief februari 2019

Wijzigingen met betrekking op het terugvragen btw op zonnepanelen In het nieuwe belastingplan 2019 zijn een aantal wijzigingen toegevoegd die betrekking hebben op het terugvragen van de betaalde btw op zonnepanelen. Op zonnepanelen die je vóór 1 januari 2019 hebt aangeschaft mag je de btw tot uiterlijk 30 juni 2019 terugvragen. Wij kunnen deze teruggave ook voor jou verzorgen. Laat … Read More

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018 Vrije bonus in de werkkostenregeling 2018 Het jaar is bijna voorbij. Het zijn de drukke donkere dagen voor kerst. Maar ook de tijd van gezelligheid en bonussen. Voor jou als DGA is het raadzaam om te kijken of je jezelf nog een onbelaste netto bonus in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) kunt geven. In de … Read More

Belastingplan 2019

Belastingplan 2019 Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2019 Afgelopen dinsdag, 18 september 2018, heeft het kabinet op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet is voornemens de nodige fiscale maatregelen voor 2019 en latere jaren te nemen. Het kabinet beoogt daarmee met name verlaging van de lasten op arbeid, verbetering van het vestigingsklimaat en … Read More

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief september 2018 BTW EU-landen Voor 1 oktober 2018 kun je als ondernemer nog BTW over heel 2017 terugvragen die in EU-landen is betaald op facturen, zoals brandstof. In sommige gevallen moet daarvoor eerst een inlogcode worden aangevraagd, zodat de aanvraag ruim voor de uiterste termijn al in gang dient te worden gezet. Alleen teruggaaf op jaarbasis van boven de … Read More

Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018 Is jouw personeelsadministratie AVG-ready? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels van kracht. Om aan de AVG te voldoen heb je als ondernemer onder meer in een register in kaart gebracht welke verwerkingsactiviteiten je verricht, verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die in jouw opdracht gegevens verwerken zoals een salarisadministrateur, en is je privacyverklaring up-to-standard. Deze nieuwsbrief bevat … Read More

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief mei 2018 Zwangerschapsuitkering: Compensatieregeling voor zelfstandigen In onze nieuwsbrief van november 2017 kun je lezen dat het Ministerie van Sociale Zaken onlangs heeft besloten dat iedere vrouw die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 is bevallen, en destijds geen recht had op een zwangerschapsuitkering omdat ze zelfstandig ondernemer was, alsnog een beroep kan doen op een compensatie … Read More

Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Februari 2018 Aangifte schenkbelasting Misschien heb je in het afgelopen jaar een schenking gedaan aan één van of al je kinderen. Dit kan goed passen in de successieplanning. Maar in sommige gevallen ben je wel verplicht hier aangifte van te doen. Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is … Read More