De belangrijkste HR-wijzigingen voor 2024

In deze nieuwsbrief behandelen we de belangrijkste HR-wijzigingen voor het jaar 2024.

Werkkostenruimte gaat omlaag naar 1,92%

De vrije ruimte is in 2023 tijdelijk verruimd naar 3 procent over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en wordt per 2024 verlaagd naar 1,92 procent.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Mensen met een fulltime werkweek, werken momenteel 36, 38 uur of 40 uur. Het minimumloon voor deze werknemers verschilt echter niet, waardoor iemand die 40 uur fulltime werkt een lager uurloon heeft dan een werknemer die minder uren fulltime werkt. Hieraan komt vanaf 1 januari 2024 een einde. Dan wordt namelijk het minimumuurloon ingevoerd.

Het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. De werknemers die meer dan 36 uur fulltime werken gaan er dan op vooruit. Uitvoerders (zoals de arbeidsinspectie) kunnen hierdoor ook beter controleren en handhaven. De minimumdag-, week- en maandlonen voor werknemers met het minimumloon worden straks bepaald door het feitelijke aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het minimumuurloon. De invoering van het minimumuurloon kan gevolgen hebben voor salarisschalen, arbeidscontracten en cao’s. Daarop zul je jouw salarisadministratie moeten aanpassen.

Lastenverhoging

Op 1 januari 2024 wordt niet alleen het minimumuurloon ingevoerd, maar wordt ook het wettelijk minimumuurloon geïndexeerd met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het minimumloon bedroeg per 1 juli 2023 € 1.995 per maand. Per 1 januari 2024 wordt dat voor werknemers van 21 en ouder:Meer informatie over het nieuw wettelijk minimumloon en uniform uurloon lees je hier.

Reiskostenvergoeding

De hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer ongeacht de wijze van vervoer, waaronder fietsen, lopen en per auto. Daarmee zal de kilometervergoeding weer in meer gevallen kostendekkend zijn.

Thuiswerkvergoeding aangepast

Op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdeel k, Wet LB 1964 kan een werkgever een forfaitair bedrag van € 2,15 (2023) per thuisgewerkte dag, daaronder begrepen een gedeelte van een thuiswerkdag, onbelast vergoeden aan een werknemer. De tabelcorrectiefactor voor 2024 wordt eind december gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting bedraagt deze 9.9%. De onbelaste thuiswerkvergoeding is een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling.

Verlaging pensioenleeftijd

Op 1 januari 2024 wijzigt de leeftijd waarop iemand deelneemt aan een pensioenfonds van 21 jaar naar 18 jaar. Jongeren beginnen hiermee eerder met het opbouwen van hun pensioen. Het netto-inkomen van jongeren tussen de 18 en 21 jaar gaat dus omlaag. Zij betalen namelijk premie voor het pensioen.

Als werkgever betaal je ook premie voor het pensioen van deze werknemers. De pensioenkosten voor de werkgever gaan hiermee eveneens omhoog.

Heb je vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met onze salarisadviseurs, zij helpen je graag!