Nieuw Wettelijk Minimumloon en Uniform Uurloon in 2024

Vanaf 1 januari 2024 ondergaat het wettelijke minimumloon een verhoging van 3,75%. Dit betekent dat het bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder op dat moment € 13,27 per uur zal bedragen. Deze stijging maakt deel uit van de gebruikelijke halfjaarlijkse aanpassing die het minimumloon volgt in lijn met de cao-lonen. Tegelijkertijd zal de overheid op 1 januari 2024 een nieuwe wet invoeren met betrekking tot het minimumuurloon.

De introductie van dit wettelijke minimumuurloon heeft tot gevolg dat er geen vastgestelde wettelijke minimumbedragen meer zijn voor dag-, week- en maandsalarissen. In plaats daarvan wordt één uniform minimumuurloon ingesteld, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Het maandelijkse inkomen van iemand die het minimumloon verdient, zal voortaan afhangen van het aantal daadwerkelijk gewerkte uren. Hiermee komt een einde aan de ongelijkheid waarbij minimumloonverdieners die 40 uur per week werken een lager uurloon hebben dan degenen die 36 uur per week werken.

De invoering van het minimumuurloon kan gevolgen hebben voor salarisadministraties, arbeidscontracten en cao's en het is belangrijk om voorbereid te zijn. Wij hebben de veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet:

Voor informatie over het minimumjeugdloon en andere gerelateerde bedragen kun je terecht op deze pagina van de Rijksoverheid

Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact op met onze salarisadviseurs, zij helpen je graag!