FISCAAL EN BEDRIJFSADVIES

 

Finance Plus staat voor integer, maatschappelijk betrokken en servicegericht zaken doen. Daarom kiezen klanten voor ons voor het verzorgen van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting of het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures. Wij verzorgen ook de aangiften erf- en schenkbelasting en geven advies op maat inzake successieplanning, bedrijfsopvolging en overige fiscale aangelegenheden.

 

Gericht op de toekomst
Wij kijken naar de cijfers van voorgaande jaren, maar meer in het bijzonder zijn wij gericht op de wereld van morgen. We kijken met jou periodiek naar de bedrijfsdoelen en welke informatie daarvoor wenselijk is om te kunnen beoordelen of deze doelen realiseerbaar zijn.
Op basis van actuele cijfers zoals inkoop- en verkoopcijfers, personeelskosten, omzetcijfers en de actuele winst, kunnen wij adviseren over het eventueel wijzigen van de huidige koers of het verder optimaliseren ervan.

Door middel van scholing, trainingen en het bijhouden van de meest actuele literatuur zorgen de medewerkers van Finance Plus ervoor dat zij u optimaal kunnen adviseren met het oog op de toekomst.

Ben je startende ondernemer?
Finance Plus ondersteunt en begeleidt jou met het realiseren van je bedrijf. Van het kiezen van een passende bedrijfsvorm, het (mede) opstellen van een businessplan tot aan het geven van tips over de inrichting en de te voeren administratie. Daarnaast ontlasten wij met administratieve werkzaamheden zoals het aanmelden bij de Belastingdienst en/of Kamer van Koophandel.

Een greep uit onze werkzaamheden
– Het aanvragen van de 30%-regeling voor expats
– Het opstellen en deponeren van jaarrekeningen
– Het opstellen van tussentijdse rapportages
– Het controleren en toetsen van de op de klant van toepassing zijnde wet- en regelgeving
– Het verlenen van assistentie en begeleiding bij de aanvraag van financieringen
– Het opstellen van businessplannen
– Het opstellen van pensioenovereenkomsten en actuariële berekeningen
– Het begeleiden en adviseren bij fusies, liquidaties en ontvoegingen

Meer weten?
Wilt je ook weten, wat wij op het gebied van fiscaal en bedrijfsadvies voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op.