Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet zaterdag 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden.

De NOW regeling

Ondernemers die door de coronamaatregelen te maken hebben met tenminste 20 procent omzetverlies kunnen voor de maanden november en december 2021 de NOW 5 aanvragen. Hierdoor kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract. Ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 kan NOW aangevraagd worden via de NOW 6. 

Bekijk de website van het UWV voor meer informatie over de NOW 5 en NOW 6. 

De TVL-regeling

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers.

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.
Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in. Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.

Ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 30% in het vierde kwartaal kunnen meteen TVL aanvragen. RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode voor TVL Q4 2021 loopt tot 11 februari 2022. De aanvraagperiode voor TVL Q1 2022 is nog niet geopend.

De voorwaarden voor TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 zijn gelijk:

  • Het subsidiepercentage is 100%. Dit betekent dat je 100% ontvangt van jouw vaste lasten. Let op: het gaat om jouw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500.
  • Het maximale subsidiebedrag is € 550.000.
  • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal één vestiging in Nederland. Die vestiging heeft een aparte voordeur of opgang los van het huisadres. Op deze vestigingseis gelden een paar uitzonderingen, welke na te lezen zijn op de website van de RVO. 
  • De onderneming of groep verbonden ondernemingen ontving tussen maart 2020 en 31 december 2021 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten. Bereikt jouw onderneming bijna de grens? Dan ontvang je het bedrag tot € 2,3 miljoen.
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt alle toegekende subsidies na vaststelling openbaar.

Informatie over vaststellingen

Heb je eerder een voorschot van de NOW of TVL ontvangen? Dan moet je op een later tijdstip altijd nog een definitieve aanvraag ter vaststelling indienen. Bij deze vaststelling geef je jouw definitieve omzetverlies door. Bij de vaststelling wordt dus bepaald wat jouw definitieve tegemoetkoming voor NOW of TVL is. 

Terugbetalingen Tozo-leningen

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers is verlengd tot en met januari 2022. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. In januari zal het kabinet beslissen of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is.

De invorderingsrente blijft tot 1 januari 2022 op bijna nul (0.01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%.

Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen vanaf dat moment 60 maanden de tijd om de belastingschuld af te lossen.

Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)

De Tozo-regeling is per 1 oktober 2021 gestopt. Heb je als ondernemer na deze datum nog financiële hulp nodig? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). De Bbz is een aanvulling tot het sociaal minimum op jaarbasis en is bedoeld voor zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen. Vaak is dit een lening. De voorwaarden voor de Bbz zijn gezien de coronacrisis tijdelijk versoepeld. Deze versoepeling loopt tot en met maart 2022. 
Voor de (tijdelijk vereenvoudigde) Bbz geldt:

  • Er is geen vermogenstoets.
  • Aan te vragen met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden.
  • Vaststellen inkomen en hoogte-uitkering per maand.

De Bbz vraag je aan bij de gemeente waar je woont. Kijk voor meer informatie over de Bbz op de website van jouw gemeente.

Overige maatregelen

Meer informatie

Voor een aantal sectoren zijn er sectorspecifieke steunpakketten aangekondigd. Meer informatie over deze steunpakketten en overige maatregelen is hier na te lezen: 

Wil je weten wat er eerder op onze website stond over alle financiële regelingen en overige informatie over de coronacrisis?

Bekijk ons coronacrisis-nieuwsarchief

Heb je over bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met jouw klantmanager!