Nederland is weer open en ondernemers zijn weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. De tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) komt ook ten einde. Het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

De NOW regeling

Ondernemers die door de coronamaatregelen te maken hebben met tenminste 20 procent omzetverlies kunnen voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW 6 aanvragen. Hierdoor kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Informatie over vaststellingen

Heb je eerder een voorschot van de NOW of TVL ontvangen? Dan moet je op een later tijdstip altijd nog een definitieve aanvraag ter vaststelling indienen. Bij deze vaststelling geef je jouw definitieve omzetverlies door. Bij de vaststelling wordt dus bepaald wat jouw definitieve tegemoetkoming voor NOW of TVL is. 

Aflossen belastingschuld

  Brief van fiscus

  Ondernemers bij wie een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona openstaat, ontvangen in april 2022 een 1e informatieve brief van de Belastingdienst met een overzicht van de openstaande schuld. In deze brief staat een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken, meldt de Belastingdienst. Het gaat om een tussenstand die nog kan veranderen door bijvoorbeeld de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2022. Daarom krijgen ondernemers in augustus 2022 een 2e brief met een nieuw overzicht.

  In de brief staat ook wat iemand kan doen als diegene verwacht niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor hulp bij samenloop met andere schulden kan de ondernemer terecht op het Ondernemersplein van de KvK of bij het KvK adviesteam. Een zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv kunnen zich voor ondersteuning bij het aflossen van zijn belastingschulden en andere schulden melden bij hun gemeente.

  Betalingsregeling

  Ondernemers moeten uiterlijk op 1 oktober 2022 beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. De aflossingstermijn is 60 maanden. Dit betekent dat de opgebouwde schuld uiterlijk 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost.

  De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met juni 2022. Daarna wordt deze geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaand aan de coronacrisis. Vanaf 1 juli 2022 is het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2% en op 1 juli 2023 stijgt deze naar 3%. Vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente op het oorspronkelijke niveau van 4%.

  De Belastingdienst heeft een online rekenhulp voor ondernemers gepubliceerd om een indicatie te krijgen van de betaaltermijnen van de opgebouwde schuld.

  Terugbetalingen Tozo-leningen

  In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

  Overige maatregelen

  Meer informatie

  Voor een aantal sectoren zijn er sectorspecifieke steunpakketten aangekondigd. Meer informatie over deze steunpakketten en overige maatregelen is hier na te lezen: 

  Wil je weten wat er eerder op onze website stond over alle financiële regelingen en overige informatie over de coronacrisis?

  Bekijk ons coronacrisis-nieuwsarchief

  Heb je over bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met jouw klantmanager!