Salarisadministratie

Finance Plus heeft een eigen online omgeving voor het verwerken van de personeels- en salarisadministratie. Wij ondersteunen onze klanten onder meer met:

 • Een online platform dat 24/7 voor jou beschikbaar is;
 • Volledige digitale afwikkeling van alle mutaties;
 • Apps voor mobiele telefoon en tablet;
 • Digitaal personeelsdossier, bijvoorbeeld: arbeidscontract, digitale loonstrook en jaaropgave;
 • Automatische signaleringen; bijvoorbeeld: einde dienstverband, verjaardag, jubileum;
 • CAO-ondersteuning en ondersteuning van organisatie-specifieke regelingen;
 • Dashboards, rapportages en managementinformatie;
 • Procesondersteuning; bijvoorbeeld: nieuwe medewerker, declaraties, verlofaanvraag.
  Klik hier om direct in te loggen in onze online omgeving

  Onze dienstverlening sluit zich naadloos aan bij de behoeften die jouw organisatie heeft. Jij bepaalt welke activiteiten jij zelf uitvoert en welke je laat uitvoeren door ons. De tarieven zijn afhankelijk van de verdeling van de activiteiten en de omvang van de administratie.

  Onze dienstverlening kent 3 basisvormen:

  1. Zelf doen;
  2. Samen doen;
  3. Laten doen.

   Personeelszaken (HR)

   De salarisadministratie en -verwerking is verder nog uit te breiden met:

   • Personeelsadministratie met opleidingen, verstrekkingen, arbeidsverleden, leaseauto’s;
   • Verlof administratie met digitaal aanvragen van verlof en berekening verlofrechten;
   • Verzuimadministratie, incl. casemanagement;
   • Functioneren & Beoordelen.

   Je bent bij Finance Plus ook aan het goede adres als je behoefte hebt aan ondersteuning of advisering bij:

   • Opzetten van personeelsbeleid of beloningsbeleid;
   • Opstellen van een personeelshandleiding;
   • Opzetten van een methodiek voor Functioneren en Beoordelen;
   • Ondersteuning bij (het opzetten van) Werving en Selectie.

   Meer weten?
   Wil je ook weten wat wij op het gebied van salarisadministratie & HR voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Of wens je meer informatie over onze online omgeving?

   Neem contact op