Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

Werkgevers zijn verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Dit minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog met 1,81%. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Dit is meestal 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector waarin je werkt en eventuele cao-afspraken die voor die sector gelden. Het minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2022) De uurlonen in bovenstaande tabel zijn naar boven afgerond. Als je deze bedragen omrekent leidt dit tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. Afrondingsverschillen mogen er namelijk niet toe leiden dat het … Read More

Update box 3

In ons nieuwsbericht van 4 januari 2022 hebben wij gemeld dat de Hoge Raad op 24 december 2021 heeft geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de Hoge Raad mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen belast worden, maar is niet aangegeven hoe dit precies moet worden bepaald.Eerder werd aangekondigd dat het kabinet in het voorjaar zou besluiten hoe zij de uitspraak van de Hoge Raad zou verwerken. Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit heeft tijdens het debat met de Tweede Kamer op 18 april jl. echter bericht pas in het najaar een definitief besluit te nemen. Daarna wordt bekend … Read More

Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022

Nederland is weer open en ondernemers zijn weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. De tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) komt ook ten einde. Het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.Doorlopende maatregelenVerschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022. Dit betreft de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de … Read More

Meer startende ondernemers komen in aanmerking voor coronasteun

Er komt coronasteun voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL). Het gaat om starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Het kabinet stelt voor hen 35 miljoen euro coronasteun beschikbaar. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat om deze regeling op te zetten.Volgens het kabinet is er een verschil tussen bedrijven die al vóór de coronacrisis begonnen en ondernemers die tijdens de pandemie zijn gestart. Die laatste groep is zich meer bewust geweest van het onvoorspelbare karakter en daarmee de economische risico’s. Maar ook deze ondernemers zorgen ervoor … Read More

Exact Online reikt Gouden Luca uit aan Finance Plus

Eind 2021 heeft softwareleverancier Exact de Gouden Luca geïntroduceerd. Dit is een uiting van waardering voor administratiekantoren die werken met Exact en hun klanten begeleiden en adviseren bij het gebruik van Exact. Op de Gouden Luca staat “Gefeliciteerd met uw succesvolle hulp aan ondernemers bij het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen!”. Dit sluit helemaal aan bij onze visie: Samen met de klant zijn of haar onderneming naar een hoger niveau tillen. Wij helpen je graag bij het realiseren van jouw ambities. Procesoptimalisatie en efficiency staan bij ons hoog in het vaandel en Exact Online leent zich als een uitstekend pakket hiervoor. Niet voor niets is dit het meest gebruikte online pakket voor administraties. Wij beschikken over specialisten met brede kennis van … Read More

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door

Omdat de coronacrisis veel teweeg heeft gebracht, zoals sluiting van bedrijven en het verlies van banen, is de tijdelijke subsidieregeling NL leert door in het leven geroepen. Want ontwikkeling is belangrijk en versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt.Sectoraal maatwerkVia de subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan (toekomstige) werkenden in de sector. Deze trajecten verlopen via de sectoren. Deze tijdelijke regeling vervalt per 31 december 2022.Voor wie?De subsidieregeling is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het maakt hierbij niet uit of diegene in loondienst werkt, als zelfstandige of ZZP’er, een flexibel contract heeft of werkzoekende is.Gratis (online) scholingVia de subsidieregeling NL leert door kan … Read More

Verplichte UBO-registratie uiterlijk 27 maart 2022

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij je reeds geïnformeerd over de verplichte inschrijving in het UBO-register. In de praktijk blijkt dat veel organisaties hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register.  De inschrijving dient uiterlijk 27 maart 2022 plaatsgevonden te hebben. Er gelden strenge sancties indien de UBO’s niet of niet tijdig staan ingeschreven.Doel van de registratieHet doel is om meer transparantie te creëren, waarmee het register bijdraagt aan voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.Wat zijn UBO’s?UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een B.V. of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een v.o.f. Iedere organisatie heeft één of meer … Read More

Hoge Raad stopt onredelijke forfaitaire heffing van box 3

De Hoge Raad heeft bepaald dat de huidige box 3 systematiek in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De belasting moet namelijk worden berekend over het daadwerkelijk genoten inkomen uit het vermogen in box 3 en niet meer over het onredelijke forfaitaire rendement. En dat vanaf 2017.Het huidige systeem voldoet niet op stelselniveau en de Hoge Raad heeft nu ook daadwerkelijk ingegrepen. Dat betekent concreet dat je met een werkelijk rendement in box 3 dat kleiner is dan de belastingheffing over box 3, een kansrijk bezwaar zou kunnen maken. De Belastingdienst zal nog beoordelen hoe de uitspraak van de Hoge Raad moet worden uitgevoerd. Wij adviseren je nu toch al tijdig bezwaar in te … Read More

Hoge Raad geeft uitleg over Corona huurkorting bij horeca- en winkelpanden

Het lijkt wel een kerstcadeau voor heel veel huurders van horeca- en winkelruimtes. Op de dag voor Kerstmis heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag op welke wijze de overeengekomen huurprijs kan worden verminderd. Specifiek in de situatie dat een huurder van een winkel- of horecaruimte afhankelijk van publiek (gedeeltelijk) moet sluiten als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met Corona.Aan de hand van de vastelastenmethode die de Hoge Raad heeft geformuleerd, kun je tot een objectieve berekening van de huurprijsvermindering komen. Hiermee schept de Hoge Raad voor zowel de huurder van horeca- en winkelruimtes als vastgoedeigenaren duidelijkheid op welke wijze en onder welke omstandigheden een huurprijsvermindering gerechtvaardigd is en wanneer niet. Als sprake is van een gerechtvaardigde huurprijsvermindering … Read More

Kabinet breidt coronasteun uit na directe lockdown

Vanwege de aangekondigde lockdown verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden. Zo komen ondernemers het vierde kwartaal al in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30% en gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal. Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in. Een dergelijke regeling is slecht … Read More