Verlenging regeling bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen hoeven pas vanaf 1 oktober 2021 aan hun nieuwe belastingverplichtingen te voldoen. Dit heeft het kabinet bekend gemaakt. De regeling Bijzonder uitstel van betaling van de Belastingdienst zou eigenlijk per 1 juli aflopen, maar de Tweede Kamer wil bedrijven nog langer de tijd geven. Het kabinet heeft gehoor gegeven aan deze oproep. De regeling bijzonder uitstel van betaling van de Belastingdienst was ingesteld vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Ondernemers konden uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Per 1 juli moesten de ondernemers weer voldoen aan hun nieuwe belastingverplichtingen. Lees hier meer over in ons artikel “Einde regeling bijzonder uitstel van betaling.” Heb je bijzonder uitstel van betaling … Read More

Meewerkende kinderen

De zomervakantie begint bijna en je tiener wil wel een zakcentje verdienen in jouw onderneming nu hij of zij wat tijd over heeft. Of jij wilt graag dat jouw kinderen wat werkervaring bij jou opdoen. Maar waar moet je nou op letten bij meewerkende kinderen? Wat voor werk mogen kinderen doen? Wat jouw kind voor werk mag doen is afhankelijk van zijn of haar leeftijd. 12 jaar: Kinderen van 12 jaar of jonger mogen niet werken. Ze mogen wel een klein klusje onder toezicht van een ouder doen en hiervoor wat zakgeld krijgen. 13 of 14 jaar: Je mag alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen in een winkel. Je mag meehelpen in de winkel … Read More

Reiskostenvergoeding 2021

In onze nieuwsbrief van december 2020 lieten wij weten dat met ingang van 2021 de regeling voor onbelaste reiskostenvergoeding veranderde. Nu heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het aanpassen van de regeling in verband met de lockdown opgeschoven zal worden tot in ieder geval 1 april 2021. Bestaande vaste reiskostenvergoedingen kunnen dus nog tot in ieder geval 1 april door de werkgever onbelast worden vergoed. Ook als deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt worden. Voorwaarde is wel dat het vaste reisvergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. Verandering vaste reiskostenvergoeding In de nieuwe vaste reiskostenregeling mag je in principe alleen de daadwerkelijke reisdagen onbelast vergoeden. Meer vergoeden mag, maar dan … Read More

Oproepkrachten na jaar aanbod voor vaste uren

Oproepkrachten zijn werknemers die komen werken als de werkgever ze oproept. Dit kan voor een paar uur, maar soms ook voor hele dagen zijn. Een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dat oproepkrachten, nadat ze een jaar in dienst zijn geweest, een arbeidsovereenkomst aangeboden moeten krijgen op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is inmiddels al meer dan een jaar in werking. Werkgevers hadden tot uiterlijk 1 februari 2020 de tijd om alle oproepkrachten die op dat moment langer dan twaalf maanden in dienst waren schriftelijk een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Nu een jaar later is het belangrijk om als werkgever te controleren of je … Read More

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Werkgevers zijn verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Dit minimumloon gaat per 1 juli 2021 omhoog met 0,96%. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Dit is meestal 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector waarin je werkt en eventuele cao-afspraken die voor die sector gelden. Het minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2021) De uurlonen in bovenstaande tabel zijn naar boven afgerond. Als je deze bedragen omrekent leidt dit tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. Afrondingsverschillen mogen er namelijk niet toe leiden dat het … Read More

Energielabel C voor kantoren verplicht per 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben, anders mag het pand vanaf dat moment niet meer als kantoor gebruikt worden. Uit cijfers blijkt echter dat de helft van alle kantoren nog helemaal geen energielabel heeft en dat 12% een energielabel heeft dat niet aan de normen voldoet. Controleer daarom zo spoedig mogelijk welk energielabel jouw kantoor heeft en wacht niet te lang met het ondernemen van actie als je nog maatregelen moet nemen. Energielabel C Een energielabel is een label dat laat zien hoe energiezuinig een pand is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C houdt in dat het gebouw per jaar maximaal 225 kWh per m2 … Read More

Steunpakket banen en economie voortgezet

Corona

Het kabinet zal het steunpakket voor banen en economie doortrekken in het derde kwartaal van 2021. Ook worden er extra maatregelen getroffen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Dit heeft het kabinet besloten omdat er, ondanks de voorzichtige positieve vooruitzichten, toch nog veel onzekerheden zijn voor werkenden en bedrijven en ondernemers veel van hun reserve zijn kwijtgeraakt. Voor dit plan trekt het kabinet nog eens 6 miljard euro uit. Daarmee komt de totale overheidssteun aan bedrijven en werkenden tijdens de corona-pandemie op 80 miljard euro uit. Daarbij wil het kabinet nogmaals benadrukken dat dit steunpakket mee-ademt met het omzetverlies van het bedrijf: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dus ook: naarmate de economie weer verder open … Read More

200 miljoen voor corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Corona

Mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 100.000. Daarvoor heeft het kabinet in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). Voorwaarden voor dit krediet is dat je bedrijf in de kern gezond is en dat je gebruik maakt van de wet Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Bedrijven die aan deze criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij Qredits. Time Out Arrangement (TOA) Het TOA ondersteunt ondernemers in zwaar weer, bijvoorbeeld bij het afwenden van een faillissement. Centraal binnen de TOA staat de WHOA. Dit een technische en ingewikkelde wet is. Daarom helpt het TOA ondernemers bij het gebruiken … Read More

Nieuwsbrief november 2019

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben we je al laten weten dat 1,3 miljoen eenmanszaken per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer zullen gaan krijgen. Bij eenmanszaken is op dit moment het burgerservicenummer (BSN) onderdeel van het toegekende btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Lettend op het gevaar van misbruik en identiteitsfraude heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de Belastingdienst een verwerkingsverbod voor het gebruik van het BSN in het btw-nummer opgelegd per 1 januari 2020. Het nieuwe btw-identificatienummer zal geen koppeling meer met het BSN hebben. De brieven met daarin het nieuwe btw-id nummer zal de Belastingdienst deze maand aan de eenmanszaken verzenden. Het nieuwe btw-id bestaat uit 14 tekens: Landcode NL, 9 cijfers, de letter … Read More

Praktische zaken rondom thuiswerken

Netto thuiswerkvergoeding  Thuiswerken kost gemiddeld € 2 per dag per persoon extra vanwege het meer thuis zijn. Bij een vijfdaagse werkweek van 8 uur per dag is dat € 43,30 per maand. Tot deze conclusie komt het Nibud na het op een rij zetten van diverse kosten. Het Nibud heeft de volgende zaken berekend:  Elektriciteitsverbruik   Waterverbruik   Gasverbruik   Koffie/thee (6 kopjes per werkdag)   Wc-papier   Afschrijvingskosten bureau en stoel    Het Nibud heeft in haar berekening geen rekening gehouden met kosten die werkgevers vaak voor hun rekening nemen zoals computerapparatuur, telefoon-, internet- en reiskosten. Uiteraard kun je de hoogte van de netto thuiswerkvergoeding zelf bepalen.  Fiscale consequenties  De netto thuiswerkvergoeding komt ten laste van de vrije ruimte in de WKR.   De Arbowet en thuiswerken  De werkgever heeft … Read More