Vanaf 1 juli 2023 bedraagt de belastingrente minimaal 6%

Vanaf 1 juli 2023 bedraagt het percentage voor de belastingrente dat verschuldigd is bij onder andere de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting en omzetbelasting geen 4% meer maar 6%.

Deze verhoging van de belastingrente geldt niet voor de vennootschapsbelasting, omdat deze al 8% bedraagt. Voor de terugvordering van toeslagen is aangekondigd dat het percentage belastingrente per 1 juli 2023 gehandhaafd blijft op 4% en niet meestijgt met het percentage van de belastingrente. En voor de duidelijkheid: alleen als je moet betalen geldt de belastingrente. Als je nog geld tegoed hebt, geldt deze rente niet.

Het op tijd aanvragen van een voorlopige aanslag of het op tijd indienen van een aangifte wordt nog belangrijker om de verschuldigde belastingrente te kunnen beperken. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 start de renteberekening vanaf 1 juli 2023 en eindigt zes weken na de dagtekening van de voorlopige aanslag. Voor een aangifte erfbelasting start de rente berekening vanaf 8 maanden na het overlijden en eindigt zes weken na de dagtekening van de voorlopige aanslag.

Kortom: om een hoge belastingrente te beperken, adviseren wij een voorlopige aanlag aan te vragen. Wil je dat wij de voorlopige aanslag(en) voor je aanvragen of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met onze fiscaal adviseurs, zij helpen je graag!