Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2021

Inkomstenbelasting Box 1De zelfstandigenaftrek (€ 7.030) voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt nog sneller afgebouwd dan in voorgaande jaren voorgesteld. Eerder was er een stapsgewijze afbouw tot € 5.000 aangekondigd in 2028, dat wordt nu € 3.240 in 2036. De afbouw zal geleidelijk verlopen, maar het begin sneller. Hierdoor valt de zelfstandigenaftrek in 2021 lager uit. Het kabinet beoogt hiermee … Read More

Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2020

Heb jij één of meer medewerkers die vorig studiejaar een (BBL)opleiding hebben gevolgd? Of heb jij een uitzendkracht of payrollmedewerker ingehuurd die een geregistreerde opleiding volgt en stagebegeleiding van jou heeft gekregen? Wellicht kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. In dat geval kan er tot en met 16 september 2020 subsidie worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal … Read More

Nieuwsbrief augustus 2020

FOR en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Sinds kort ben je als ondernemer geen bijdrage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) meer verschuldigd over de winst, die is ontstaan door vrijval of afname van de oudedagsreserve (FOR) met het bedrag van de betaalde premies voor lijfrenten die je in de aangifte Inkomstenbelasting hebt afgetrokken als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dit betreft een codificatie van de … Read More

Nieuwsbrief financiële regelingen 2e noodpakket

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen in Nederland voelbaar. In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat het kabinet daarom ook de komende tijd ondernemers blijft steunen door middel van financiële regelingen. In deze nieuwsbrief informeren wij je graag over een aantal van de belangrijkste regelingen binnen dit tweede steunpakket, welke loopt tot 1 … Read More

Nieuwsbrief noodpakket voor banen en economie 2.0

Onder de naam Noodpakket voor banen en economie 2.0 lopen de bestaande regelingen (soms onder gewijzigde voorwaarden) door en zijn er nieuwe maatregelen getroffen. In deze nieuwsbrief informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regelingen.  Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)  Voor die MKB-bedrijven die het hardst geraakt worden door de coronacrisis is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB … Read More

Nieuwsbrief Coronavirus

Zorgplicht werkgever In Nederland geldt dat werkgevers jegens werknemers een zorgplicht hebben. Zo is een werkgever onder meer verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Het advies van de overheid is dat werkgevers het personeel goed inlichten over de symptomen van het coronavirus en om daarnaast duidelijk op hygiënevoorschriften te wijzen. Eventueel bezorgde werknemers kunnen voor meer informatie naar … Read More

Nieuwsbrief februari 2020

Belastingdienst: “Gebruik altijd ob-nummer voor aangifte omzetbelasting” Zoals we al aangaven in de nieuwsbrief van november 2019, hebben 1,3 miljoen eenmanszaken per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer gekregen. Zij dienen dit nummer te vermelden op hun facturen en de website en te gebruiken voor alle zakelijke communicatie. Het btw-identificatienummer bestaat uit de landcode NL, 9 cijfers, de letter B … Read More

De Wet arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijker maken om vast personeel in dienst te nemen. Omdat deze wet een aantal aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt volgt hieronder een overzicht van alle veranderingen. De hoogte van de WW-premie is vanaf 1 … Read More

Nieuwsbrief november 2019

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben we je al laten weten dat 1,3 miljoen eenmanszaken per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer zullen gaan krijgen. Bij eenmanszaken is op dit moment het burgerservicenummer (BSN) onderdeel van het toegekende btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Lettend op het gevaar van misbruik en identiteitsfraude heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) … Read More

Nieuwsbrief december 2019

Vereenvoudiging regelgeving fiets van de zaak De regels rond de fiets van de zaak zijn vrij ingewikkeld. Met ingang van 1 januari 2020 worden de regels van de fiets van de zaak daarom vereenvoudigd. Hierbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen ondernemers voor de inkomstenbelasting en werknemers in loondienst. Ook maakt het verschil of je zakelijke kilometers rijdt met … Read More