Belastingrente voorkomen of beperken

In deze nieuwsbrief geven wij tips om belastingrente te voorkomen of te beperken. Daarnaast lees je meer over de belastingheffing in box 3 en de aangifte schenkbelasting.

Belastingrente (7,5%) over aanslag inkomstenbelasting 2023 voorkomen of beperken

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen inkomstenbelasting is per 1 januari 2024 gestegen naar 7,5%.

Belastingrente is verschuldigd wanneer na verloop van zes maanden na het belastingjaar een aanslag wordt opgelegd naar een te betalen bedrag. Voor het belastingjaar 2023 wordt de belastingrente berekend over de periode vanaf 1 juli 2024 tot zes weken na dagtekening van de aanslag.

Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht wanneer de aangifte inkomstenbelasting 2023 vóór 1 mei 2024 is ingediend en zonder wijziging door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Echter, vaak is het niet mogelijk om zo snel al de aangifte in te dienen.

Je kunt ook belastingrente beperken of voorkomen door het aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag. Als je het verzoek vóór 1 mei 2024 indient en de inschatting is correct, dan zal geen belastingrente verschuldigd zijn. Was de inschatting in de voorlopige aanslag toch iets te laag? Dan betaal je alleen belastingrente over het belastingbedrag dat je nog extra verschuldigd bent. Was de inschatting in de voorlopige aanslag te hoog? Dan krijg je in principe geen rentevergoeding over het teveel betaalde bedrag.

Indien je wilt dat wij voor jou een (nadere) voorlopige aanslag aanvragen, neem dan contact op met jouw klantmanager.

Belastingrente (10%) over aanslag vennootschapsbelasting 2023 voorkomen of beperken

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting is per 1 januari 2024 gestegen naar 10%.

Belastingrente is verschuldigd wanneer na verloop van zes maanden na het boekjaar een aanslag wordt opgelegd naar een te betalen bedrag. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar wordt de belastingrente berekend over de periode vanaf 1 juli 2024 tot zes weken na dagtekening van de aanslag.

Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht wanneer de aangifte vennootschapsbelasting 2023 vóór 1 juni 2024 is ingediend en zonder wijziging door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Echter, vaak is het niet mogelijk om zo snel al de aangifte in te dienen.

Je kunt ook belastingrente beperken of voorkomen door het aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag. Als je het verzoek vóór 1 mei 2024 indient en de inschatting is correct, dan zal geen belastingrente verschuldigd zijn. Was de inschatting in de voorlopige aanslag toch iets te laag? Dan betaal je alleen belastingrente over het belastingbedrag dat je nog extra verschuldigd bent. Was de inschatting in de voorlopige aanslag te hoog? Dan krijg je in principe geen rentevergoeding over het teveel betaalde bedrag.

Indien je wilt dat wij voor jou een (nadere) voorlopige aanslag aanvragen, neem dan contact op met jouw klantmanager.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2024 controleren i.v.m. belastingheffing box 3

Het inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. De heffingsgrondslag van het vermogen in box 3 gaat uit van de werkelijke verdeling van jouw vermogen over drie vermogensgroepen:

  • Banktegoeden.
  • Overige bezittingen (onder meer beleggingen en verhuurd onroerend goed).
  • Schulden.

Per categorie geldt een eigen forfaitair rendement. Voor 2024 gelden de volgende voorlopige rendementspercentages:

  • Banktegoeden: 1,03%.
  • Overige bezittingen: 6,04%.
  • Schulden: 2,47%.

Over jouw box 3-inkomen betaal je 36% belasting.

De voorlopige aanslag die de Belastingdienst heeft opgelegd is een schatting, gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Meestal is dat de aangifte inkomstenbelasting 2021 of 2022. Er kunnen inmiddels mutaties hebben plaatsgevonden. Je kunt bijvoorbeeld een tweede woning of aandelen hebben gekocht. Voor deze vermogensbestanddelen wordt uitgegaan van een hoger rendementspercentage dan bij spaargeld, waardoor je meer belasting verschuldigd bent. Het is dus aan te raden dat je in beeld brengt hoe jouw vermogen is verdeeld over de drie vermogensgroepen (spaargeld, overige bezittingen en schulden) en nagaat of de voorlopige aanslag aangepast dient te worden.

Indien wij jou behulpzaam kunnen zijn bij het aanpassen (of aanvragen) van jouw voorlopige aanslag, neem dan contact op met jouw klantmanager.

Cryptovaluta opgeven in aangifte inkomstenbelasting 2023

Houders van cryptovaluta, zoals bitcoin, moeten de waardes van deze cryptovaluta in hun aangifte inkomstenbelasting opgeven in box 3. Het peilmoment voor de waarde is 1 januari. Voor de aangifte over 2023 is dit dus 1 januari 2023.

Had je op 1 januari 2023 cryptovaluta? Geef dan hiervan de waarde (op 1 januari 2023) aan ons door ten behoeve van jouw aangifte.

Schenking 2023: aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2024

Je moet aangifte schenkbelasting 2023 doen als je in 2023 schenkingen van jouw ouders hebt ontvangen die in totaal hoger zijn dan € 6.035 (de jaarlijkse vrijstelling). Betreft het schenkingen die je niet van jouw ouders maar van een derde hebt ontvangen, dan moet je aangifte doen als de schenkingen van deze derde in totaal hoger zijn dan € 2.418.

Je moet ook aangifte schenkbelasting doen als je in 2023 een schenking hebt ontvangen en gebruik wilt maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Heb je in 2023 een schenking ontvangen (of gedaan) en wil je dat wij de aangifte schenkbelasting voor jou (of jouw kinderen) verzorgen, neem dan contact op met jouw klantmanager.

Heb je vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met jouw klantmanager!