WW-premie vanaf augustus omlaag

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de WW-premie met ruim 2 procent omlaag gaat. Voor werkgevers die per maand, kwartaal of jaar aangifte loonheffing doen gaat deze verlaging in op 1 augustus 2021. Voor werkgevers die per 4 weken aangifte loonheffing doen geldt de premieverlaging voor al het loon dat vanaf 16 augustus 2021 wordt genoten. Wat is WW-premie? De WW-premie is onderdeel van de werknemersverzekeringen. Dit zijn de verplichte verzekeringen waarvoor je als werkgever moet betalen voor iedere werknemer die jij in loondienst hebt. Je draagt de WW-premie af aan de Belastingdienst via de aangifte loonheffingen. De premie is een bepaald percentage van het loon dat een werknemer verdient. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt … Read More

Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021

Heb jij medewerkers die afgelopen studiejaar een BBL-opleiding hebben gevolgd? Waarschijnlijk kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren, een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van deze medewerkers. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker. Er kan tot 16 september 2021 een aanvraag voor de Subsidieregeling Praktijkleren worden aangevraagd.   Coronamaatregelen  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat jouw bedrijf een leerling begeleidt. Was jouw bedrijf sinds 16 december 2020 gedwongen gesloten in verband met het coronavirus, dan worden deze weken niet in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die vrijwillig zijn gesloten omdat het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten vanwege de richtlijnen van … Read More

Nieuwsbrief December 2017

Finance plus Nieuwsbrief December 2017 Correctie BTW privégebruik auto De BTW die aan u in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, kunt u als ondernemer in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Indien u deze auto ook voor privédoeleinden gebruikt moet u voor dit privégebruik een correctie toepassen in de laatste BTW-aangifte van het jaar. Deze correctie geldt ook bij auto’s waarvoor geen vooraftrek is genoten bij de aanschaf door u. U kunt hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs. De cataloguswaarde is inclusief BTW en BPM. Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die al vijf jaar in de onderneming zijn … Read More

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018 Vrije bonus in de werkkostenregeling 2018 Het jaar is bijna voorbij. Het zijn de drukke donkere dagen voor kerst. Maar ook de tijd van gezelligheid en bonussen. Voor jou als DGA is het raadzaam om te kijken of je jezelf nog een onbelaste netto bonus in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) kunt geven. In de WKR kun je in een kalenderjaar 1,2% van het fiscaal jaarloon vrij vergoeden. Denk hierbij o.a. aan een netto bonus of kerstpakket. Hoewel de 1,2% niet zo’n groot percentage is, is de bonus of andere vergoeding wel onbelast en daar hoef je weinig voor te doen. Om gebruik te maken van de vrije vergoeding in de WKR moeten onderstaande stappen … Read More

Nieuwsbrief Creatief omgaan met belastingrente

Creatief omgaan met belastingrente Als u een belastingaanslag ontvangt, betaalt u in veel gevallen belastingrente. Die rente liegt er niet om, voor de vennootschapsbelasting is dat maar liefst ruim 8%. Dat kunt u dus beter voorkomen. Maar hoe dan? Forse verhoging belastingrente. De rentestand is al jaren extreem laag. Dat weerhield de fiscus er echter niet van om dit jaar de percentages voor de belastingrente fors te verhogen. Gelukkig kunt u dat voorkomen, maar dan zult u wel zelf actie moeten ondernemen. Wanneer is dat verstandig? Hoe moet dat en wat scheelt dat in de portemonnee? Wanneer betaalt u belastingrente? Een half jaar na afloop. Voor de winstbelasting betaalt u tegenwoordig belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt later … Read More

Nieuwsbrief Rentekorting Personeelslening

Rentekorting Personeelslening De door een werkgever aan zijn werknemer verleende rentekorting op een personeelslening voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2016 belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Deze rentekorting kan tot en met 31 december 2015 zelfs leiden tot een lening met een rente van nihil. De rentekorting valt voor de met ingang van 1 januari 2015 verplicht toe te passen werkkostenkostenregeling onder de nihilwaarderingen. Vanaf 1 januari 2016 belast loon Voor werkgevers betekent de wijziging dat zij vanaf 1 januari 2016 verplicht worden het rentevoordeel via de salarisadministratie te belasten. Tegenover de belaste bijtelling van het rentevoordeel uit personeelsleningen bij het loon staat een gelijke verhoging van de hypotheekrenteaftrek. Echter, … Read More

Nieuwsbrief Fiscaliteit als toegevoegde waarde

Fiscaliteit als toegevoegde waarde Bij accountants- en belastingadvieskantoren wordt een belangrijk deel van de tijd besteed aan het fabriceren van een jaarrekening, inrichten van de administratie en uiteraard het opstellen en indienen van de diverse aangiften loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Hoewel deze werkzaamheden uiteraard vooralsnog van groot belang zijn voor uw overzicht, maar ook in uw communicatie naar de Belastingdienst, relaties en overige instanties kan de toegevoegde waarde van deze kantoren vooral door middel van goede (fiscale) advisering worden behaald. Om een goed beeld te geven van de enorme diversiteit aan onderwerpen waarin wij adviseren, willen wij in deze nieuwsbrief een klein aantal van deze onderwerpen kort presenteren, zodat hopelijk een goed beeld ontstaat welke voordelen behaald kunnen worden … Read More

Nieuwsbrief Kindregelingen

Nieuwsbrief Wijzigingen Pensioenwetgeving per 1 januari 2015 Geachte relatie, Wijzigingen Pensioenwetgeving per 1 januari 2015 Wijzigingen kindregelingen Het kabinet gaat een aantal kindregelingen afschaffen. Vanaf 2015 zijn er nog maar 4 in plaats van 10 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan. Alleenstaande ouderkorting Wat is de huidige regeling? De alleenstaande ouderkorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting. U heeft onder voorwaarden recht op deze korting als u geen fiscale partner heeft en alleen 1 of meer kinderen opvoedt. Wat verandert er? De alleenstaande ouderkorting verdwijnt per 1 … Read More

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief september 2018 BTW EU-landen Voor 1 oktober 2018 kun je als ondernemer nog BTW over heel 2017 terugvragen die in EU-landen is betaald op facturen, zoals brandstof. In sommige gevallen moet daarvoor eerst een inlogcode worden aangevraagd, zodat de aanvraag ruim voor de uiterste termijn al in gang dient te worden gezet. Alleen teruggaaf op jaarbasis van boven de € 50 is mogelijk. Als je wilt dat wij je hier bij helpen, neem dan even contact met ons op. Borgstellingsprovisie Veel DGA’s moeten zich bij financieringen voor hun BV bij de bank of Crowdfunding (CF) in persoon borg stellen. Dit betekent dat als de BV haar verplichtingen aan de bank/CF niet nakomt bij de DGA de aflossing, rente en … Read More

Nieuwsbrief VIA 2016

Vooraf ingevulde aangifte 2016 Evenals voorgaand jaar kunnen wij relevante gegevens opvragen bij de belastingdienst ten behoeve van de invulling van uw aangifte inkomstenbelasting als wij hiertoe door u zijn gemachtigd. Het komt nogal eens voor dat u uw bescheiden niet meer voorhanden hebt of moeilijk zijn terug te vinden of om wat voor reden dan ook verloren zijn gegaan. Wij kunnen deze gegevens vervolgens opvragen bij de belastingdienst en gebruiken bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting. Deze gegevens worden door de belastingdienst in de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) verzameld. U ontvangt hiervoor binnenkort een brief van Logius met een bijgevoegd formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren”. Op dit formulier staat uw BSN en een activeringscode. Wij verzoeken u dit … Read More