200 miljoen voor corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Corona

Mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 100.000. Daarvoor heeft het kabinet in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). Voorwaarden voor dit krediet is dat je bedrijf in de kern gezond is en dat je gebruik maakt van de wet Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Bedrijven die aan deze criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij Qredits.

Time Out Arrangement (TOA)

Het TOA ondersteunt ondernemers in zwaar weer, bijvoorbeeld bij het afwenden van een faillissement. Centraal binnen de TOA staat de WHOA. Dit een technische en ingewikkelde wet is. Daarom helpt het TOA ondernemers bij het gebruiken van deze wet. Zo is het programma ‘zwaar weer‘ van de Kamer van Koophandel (KvK) onderdeel van de TOA. Het KvK biedt binnen dit programma een routewijzer voor ondernemers en stappenplannen op maat voor specifieke situaties.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Dat kan dankzij de WHOA. Deze wet is op 1 januari 2021 ingegaan. De rechter kan op basis van deze wet een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gehouden. Dit kan de rechter alleen doen als er een haalbaar, doordacht en redelijk akkoord ligt en de besluitvorming aan een aantal wettelijke voorschriften voldoet.

De ondernemer kan dit akkoord zonder hulp van derden voorbereiden en aanbieden aan de schuldeisers en aandeelhouders. De ondernemer dient deze schuldeisers in te delen in klassen. Iedere klasse dient vervolgens te stemmen over het akkoord. Pas daarna kan de rechter een akkoord homologeren, waarna iedereen zich dus aan dit akkoord dient te houden. Met de WHOA-routekaart van de KvK volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.

Qredits

Qredits zal de aanvraag voor het TOA-lening van maximaal € 100.000 beoordelen en de leningen verstrekken. Het krediet kun je gebruiken voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten. Naast het krediet krijgen ondernemers van Qredits ook kosteloos 1-op-1 coaching om hun bedrijf weer op de rails te krijgen en kunnen ze deelnemen aan verschillende ondernemingstrainingen.

Bekijk onze coronapagina voor alle financiële regelingen van de Rijksoverheid.