Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Investeer je als bedrijf in Co²-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? En ben je belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kom je in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers. Voorwaarde is wel dat deze investeringen op de Energielijst 2021 staan.

Met de EIA kun je in 2021, naast de gebruikelijke afschrijvingskosten, 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen beschikbaar voor de EIA.

EIA en andere regelingen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek kun je in aanmerking komen voor de KIA. Dit is in 2021 maximaal € 16.568. De EIA mag samenvallen met de KIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Voorwaarde is wel dat je investeert in bedrijfsmiddelen en technieken die op de Milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen.

Komt een investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet je kiezen voor één van deze twee regelingen. Je kunt er ook voor kiezen de investeringskosten op te splitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dit kan voordelig zijn omdat het voordeel van EIA groter is dan het voordeel van MIA. Je kunt een melding niet achteraf omzetten naar een andere regeling. Lees hier meer over de MIA.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

In de ISDE regeling zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst 2021 staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk te kiezen voor een van de twee regelingen. Lees hier meer over de ISDE.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Met de tijdelijke BIK regeling stimuleert het kabinet bedrijven om ook in deze moeilijke tijden investeringen te blijven doen. Bedrijven kunnen de BIK combineren met andere steunregelingen, zoals de EIA en de KIA. De BIK ligt momenteel ter beoordeling bij de Europese Commissie. Lees hier meer over de BIK.