Belastingwijzigingen en aftrekposten in 2021

De Eerste Kamer heeft op 15 december ingestemd met een flink pakket aan belastingveranderingen die per 1 januari 2021 ingaan. Al eerder werd bekend gemaakt dat belastingvrij schenken in 2021 eenmalig verhoogd wordt. Daarnaast zal het maximale aftrekpercentage van de meeste aftrekposten vanaf 2021 verder beperkt. Lees in deze extra nieuwbrief alles over deze veranderingen:

Aftrekposten in 2021 verder beperkt

Het kabinet zet al jaren in op verlaging van de belastingtarieven. Daar staat tegenover dat aftrekposten in box 1 minder gaan opleveren. Dit wil het kabinet bereiken door de het maximale percentage waartegen je de kostenposten kunt aftrekken te verlagen van 46% naar 43%. De aftrekposten waar het nu om gaat zijn:

 • Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
 • Specifieke zorgkosten
 • Weekenduitgaven voor gehandicapten
 • Scholingsuitgaven
 • Aftrekbare giften
 • Het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren
 • Verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

Specifiek voor ondernemers komen daar de volgende aftrekposten nog bij:

 • De zelfstandigenaftrek
 • De startersaftrek
 • De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • De MKB-winstvrijstelling
 • De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
 • De meewerkaftrek
 • De stakingsaftrek

De aftrek wordt alleen beperkt als je inkomen geheel of deels belast wordt tegen het hoogste tarief. Dit start bij een belastbaar inkomen in box 1 van € 68.508. Bij een lager belastbaar inkomen heb je van de aftrekbeperking maar beperkt last, want dan daalt het tarief maar met 0,25%-punt.

Nu nog actie ondernemen

Het kan voordelig zijn om, zover mogelijk, nu nog te anticiperen op de aftrekbeperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, zorgkosten en giften. Kun je met jouw ex-partner afspreken om de alimentatieverplichtingen voor de komende jaren in één keer af te kopen tegen een vast bedrag en dat dit jaar nog betalen? Of kun je dit jaar jouw goede doel nog van een donatie voorzien? Of je gebit nog laten herstellen?

Let op: Anders dan je wellicht zou denken, scheelt het verschil in percentage je meer dan 3% aan te betalen belasting. Stel; je schenkt dit jaar nog € 10.000 aan een goed doel. Afgezien van de drempel betaalt u dit jaar dan € 4.600 minder belasting. Volgend jaar € 4.300. Dit scheelt € 300, oftewel ruim 6,5%. In vergelijking met 2023 scheelt dit zelfs € 895, oftewel bijna 20%.

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021

Vanaf 2021 veranderen een flink aantal belastingmaatregelen. We gaan graag in op een aantal van de belangrijkste wijzigingen. Een volledig overzicht is hier te vinden.

Overdrachtsbelasting: Vanaf 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar geen overdrachtsbelasting van 2% als zij zelf in de woning gaan wonen. Vanaf 1 april 2021 geldt de aanvullende voorwaarde dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Beleggers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen. Hierdoor wil het kabinet de toegang voor starters tot de woningmarkt verbeteren.

Sparen: Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over hun vermogen. Het belastingtarief gaat wel omhoog van 30% naar 31%. Iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) gaat hierover minder belasting betalen.

Heffingskorting: Werken gaat komend jaar meer lonen voor zowel werknemers als zelfstandigen. De algemene heffingskorting gaat € 126 omhoog. Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt van 37,35% naar 37,10% en de ouderenkorting wordt verhoogt. De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) gaat wel met € 66 omlaag naar € 2815.

Belastingen voor het klimaat: Per 1 januari 2021 wordt vliegbelasting ingevoerd. Luchthavens zullen per passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt de belasting aan de luchtvaartmaatschappij in rekening brengen. Het tarief van de vliegbelasting voor 2021 is vastgesteld op € 7,845.

Ook de CO2-heffing voor de industrie gaat in. De heffing stimuleert bedrijven op verstandige wijze te verduurzamen. De overheid stimuleert milieuvriendelijk rijden door de CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto’s aan te scherpen.

Aanpak belastingontwijking: Belastingontwijking wordt volgend jaar verder aangepakt. Zo gaat de bronbelasting van 25% op rente en royalty’s in. Zo worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan. Door het verrekenen van verliezen bij bedrijven te beperken zullen multinationals eerlijker worden belast.

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden.

MKB: Vanaf 2021 zullen bedrijven met winsten tot € 245.000 het lagere vpb-tarief van 15% gaan betalen. Dat is momenteel nog voor winsten tot € 200.000. Ook wordt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs afgebouwd van € 7.030 naar € 6.670. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

BIK: Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Bij grote investeringen is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven is het 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken ligt nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Mocht deze goedkeuring niet komen zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd naar 5% tot € 5 miljoen, daarboven 2,08%.

Verhoging tabaksaccijns: Sigaretten, rooktabek en sigaren worden duurder. Een pakje van 20 sigaretten wordt 12 cent duurder, een pakje shag van 50 gram wordt 30 cent duurder.

Eenmalige verhoging belastingvrije schenking in 2021

Vanwege de coronacrisis gaat het bedrag dat mensen belastingvrij aan anderen mogen schenken eenmalig omhoog met € 1.000. Dat betekent dat ouders in 2021 een bedrag van € 6.604 aan hun (pleeg)kinderen mogen schenken, zonder dat zij daar belasting voor hoeven te betalen. Aan anderen dan je kinderen mag je volgend jaar € 3.244 per persoon schenken. Deze verhoging geldt alleen voor 2021.

Voor schenkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van deze vrijstellingen is het niet nodig om aangifte schenkbelasting te doen. Dit is anders wanneer er gebruik wordt gemaakt van andere vrijstellingen in de schenkbelasting, zoals bij schenking ten behoeve van de eigen woning. Dan ben je wel verplicht om aangifte schenkbelasting te doen.

Heb je vragen over één van bovenstaande onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op!