Meer tijd voor aanvraag definitieve berekening eerste periode NOW

Corona

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 februari 2021 bekend gemaakt dat werkgevers langer de tijd krijgen om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW, die liep van maart tot en met mei 2020.

Vanaf 7 oktober 2020 is het vaststellingloket voor de NOW-1 open en kunnen werkgevers een aanvraag indienen om hun NOW-subsidie, op basis van hun daadwerkelijke omzetverlies en loonsom, definitief vast te laten stellen. Voor aanvragen met accountantsverklaring was de sluitingsdatum van het loket 29 juni 2021, voor alle andere aanvragen was dit 23 maart 2021. Nu is de sluitingsdatum voor beide groepen werkgevers vastgesteld op 31 oktober 2021.

Minister Koolmees is tot deze beslissing gekomen naar aanleiding van een brief van De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), waarin verzocht wordt om een verlenging van de openstelling vanwege het drukke werkseizoen waarin accountants zich nu bevinden in combinatie met enkele inhoudelijke vragen die er nog zijn over de vaststelling van de NOW. Daarbij biedt een langere openstelling ook de mogelijkheid om de NOW-controles (deels) te combineren met de jaarrekeningcontrole 2020.

Ook andere aanvraagtermijnen voor definitieve berekening aangepast

Een langere openstelling van het loket voor de NOW-1 heeft ook gevolgen voor de aanvraag van een definitieve berekening voor de derde, vierde en vijfde periode NOW. Voor de derde periode NOW (oktober-december 2020) kan de definitieve berekening worden aangevraagd van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022, voor de vierde (januari-maart 2021) en vijfde (april-juni 2021) periode loopt de termijn van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

Definitieve berekening NOW-2 eerder mogelijk

In verband met geplande technische werkzaamheden bij het UWV is besloten de opening van het vaststellingsloket NOW-2 een maand te vervroegen naar 15 maart 2021. De sluitingsdatum wordt voor alle werkgevers gelijkgetrokken en is vastgesteld op 5 januari 2022.

Hieronder een schema van de nieuwe data:

NOWDatum opening loket vaststellingsloket Datum sluiting vaststellingsloket
17 oktober 202031 oktober 2021
215 maart 2021 5 januari 2022
34 oktober 2021 26 juni 2022
431 januari 2022 23 oktober 2022
531 januari 2022 23 oktober 2022
Ruime betalingsregeling bij terugvordering

Aanvullend op de brief van Minister Koolmees aan de Tweede Kamer geeft het UWV aan dat tot nu toe zo’n 40.000 werkgevers een aanvraag voor de definitieve berekening voor de NOW-1 hebben ingediend. Op basis daarvan is het UWV in december begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen aan de werkgevers. Dit betreft zowel nabetalingen als terugvorderingen. Omdat het UWV zich realiseert dat een terugvordering heel vervelend kan uitpakken voor ondernemers, is met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken dat het UWV ruime betalingsregelingen kan treffen. Ook uitstel van betaling behoort tot de mogelijkheden. Hierbij wordt ook gekeken naar iemands persoonlijke situatie. Daarom wordt werkgevers aangeraden te bellen met de NOW telefoon 088 – 898 20 04.