Kleinegeschenkenregeling niet van toepassing bij corona-attentie

De corona-attentie is een (klein) cadeau dat een werkgever naar zijn werknemers stuurt voor een beetje positiviteit. Om thuiswerkers te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. Of om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Bij deze corona-attenties kan er geen gebruik gemaakt worden van de kleinegeschenkenregeling.

Kleinegeschenkenregeling

Via de kleinegeschenkenregeling kun je onbelast een kleine attentie aan je werknemer geven, zonder dat de kosten hiervan ten laste komt van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Je moet dan voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  • De waarde van de geschenken is maximaal € 25 (inclusief btw) per gelegenheid. Als de verzendkosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart is gefactureerd hoef je deze niet mee te tellen;
  • De geschenken zijn in loon of natura, dus geen geld of waardebonnen;
  • je geeft deze persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.

Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een fruitmand naar een zieke werknemer. Of een flesje wijn aan een werknemer 50 jaar geworden is.

In geval van een corona-attentie voldoe je, volgens Forum Salaris, niet aan de laatste voorwaarde, namelijk het geven van een persoonlijke attentie in situaties waarin anderen ook zo’n attentie zouden geven. En daarom is de kleinegeschenkenregeling niet van toepassing.

Eindheffingsloon

De waarde van de corona-attentie (inclusief btw en verzendkosten) moet daarom worden gezien als loon voor de werknemer. De werkgever kan er wel voor kiezen om deze waarde als eindheffingsloon aan te wijzen, waardoor deze ten laste van de vrije ruimte van de WKR komt.

Vrije ruimte WKR

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is het gedeelte van de fiscale loon dat besteed mag worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. In 2020 en 2021 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van het totale loonsom 3%. Dit was eerst lager, maar is verhoogd in verband met de coronacrisis, juist om werkgevers de ruimte te geven werknemers tegemoet te komen met een bloemetje of cadeaubon. Daarnaast kan het sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.00 blijft de vrije ruimte in 2020 2,1% en in 2021 1,18%.

Als de werkgever de totale vrije ruimte overschrijdt, moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Heb je over het bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van de salarisadministratie!