Nieuwsbrief februari 2019

Wijzigingen met betrekking op het terugvragen btw op zonnepanelen In het nieuwe belastingplan 2019 zijn een aantal wijzigingen toegevoegd die betrekking hebben op het terugvragen van de betaalde btw op zonnepanelen. Op zonnepanelen die je vóór 1 januari 2019 hebt aangeschaft mag je de btw tot uiterlijk 30 juni 2019 terugvragen. Wij kunnen deze teruggave ook voor jou verzorgen. Laat het ons daarom tijdig weten als je btw terug wilt vragen op zonnepanelen die vóór 1 januari 2019 zijn aangeschaft! Vanaf 2019 is de termijn voor het terugvragen van btw op de aanschaf van zonnepanelen beperkt tot maximaal 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft (volgens de factuurdatum). Als je in 2019 zonnepanelen aanschaft, heb … Read More

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018 Vrije bonus in de werkkostenregeling 2018 Het jaar is bijna voorbij. Het zijn de drukke donkere dagen voor kerst. Maar ook de tijd van gezelligheid en bonussen. Voor jou als DGA is het raadzaam om te kijken of je jezelf nog een onbelaste netto bonus in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) kunt geven. In de WKR kun je in een kalenderjaar 1,2% van het fiscaal jaarloon vrij vergoeden. Denk hierbij o.a. aan een netto bonus of kerstpakket. Hoewel de 1,2% niet zo’n groot percentage is, is de bonus of andere vergoeding wel onbelast en daar hoef je weinig voor te doen. Om gebruik te maken van de vrije vergoeding in de WKR moeten onderstaande stappen … Read More

Belastingplan 2019

Belastingplan 2019 Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2019 Afgelopen dinsdag, 18 september 2018, heeft het kabinet op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet is voornemens de nodige fiscale maatregelen voor 2019 en latere jaren te nemen. Het kabinet beoogt daarmee met name verlaging van de lasten op arbeid, verbetering van het vestigingsklimaat en fiscale vergroening. In onze samenvatting tref je de hoofdlijnen van de voornaamste wijzigingen aan. Sommige van die wijzigingen verdienen meer aandacht en zullen later in uitgebreidere vorm worden aangeboden wanneer er meer bekend zal worden over de (definitieve) invoering van die maatregelen. Invoering sociale vlaktaks De tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting box 1 worden stapsgewijs teruggebracht naar twee schijven … Read More

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief september 2018 BTW EU-landen Voor 1 oktober 2018 kun je als ondernemer nog BTW over heel 2017 terugvragen die in EU-landen is betaald op facturen, zoals brandstof. In sommige gevallen moet daarvoor eerst een inlogcode worden aangevraagd, zodat de aanvraag ruim voor de uiterste termijn al in gang dient te worden gezet. Alleen teruggaaf op jaarbasis van boven de € 50 is mogelijk. Als je wilt dat wij je hier bij helpen, neem dan even contact met ons op. Borgstellingsprovisie Veel DGA’s moeten zich bij financieringen voor hun BV bij de bank of Crowdfunding (CF) in persoon borg stellen. Dit betekent dat als de BV haar verplichtingen aan de bank/CF niet nakomt bij de DGA de aflossing, rente en … Read More

Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018 Is jouw personeelsadministratie AVG-ready? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels van kracht. Om aan de AVG te voldoen heb je als ondernemer onder meer in een register in kaart gebracht welke verwerkingsactiviteiten je verricht, verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die in jouw opdracht gegevens verwerken zoals een salarisadministrateur, en is je privacyverklaring up-to-standard. Deze nieuwsbrief bevat informatie die je helpt jouw personeelsadministratie op orde te krijgen conform de AVG. In een personeelsdossier mogen niet meer persoonsgegevens worden vastgelegd dan noodzakelijk is voor de uitoefening van een arbeidsovereenkomst. Alleen de ter zake doende gegevens worden opgeslagen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid ervan. Daarnaast dienen zij passende beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot bijvoorbeeld toegang … Read More

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief mei 2018 Zwangerschapsuitkering: Compensatieregeling voor zelfstandigen In onze nieuwsbrief van november 2017 kun je lezen dat het Ministerie van Sociale Zaken onlangs heeft besloten dat iedere vrouw die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 is bevallen, en destijds geen recht had op een zwangerschapsuitkering omdat ze zelfstandig ondernemer was, alsnog een beroep kan doen op een compensatie tot ongeveer € 5.600 bruto per persoon. Op dat moment konden wij nog geen informatie geven over de ingangsdatum van de regeling of het indienen van een aanvraag, omdat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich eerst nog formeel diende uit te spreken over de zaak en de ministeriële regeling nog formeel gepubliceerd moest worden. Nu is bekend geworden dat … Read More

Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Februari 2018 Aangifte schenkbelasting Misschien heb je in het afgelopen jaar een schenking gedaan aan één van of al je kinderen. Dit kan goed passen in de successieplanning. Maar in sommige gevallen ben je wel verplicht hier aangifte van te doen. Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 hebben plaatsgevonden, moet dus vóór 1 maart 2018 aangifte worden gedaan. Indien het bedrag van de schenking binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. Er hoeft dan ook geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. De algemene jaarlijkse vrijstelling bedroeg in 2017 € 2.129. De algemene jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van … Read More