Nieuwsbrief Opzettelijk niet betalen omzetbelasting en loonbelasting strafbaar

Nieuwsbrief Opzettelijk niet betalen omzetbelasting en loonbelasting strafbaar

Geachte relatie,

Met ingang van 1 januari 2014 is het opzettelijk niet betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting strafbaar geworden. Een ondernemer of bestuurder kan een gevangenisstraf of flinke boete opgelegd krijgen.

Tot en met 31 december 2013 was de maximale straf voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting als volgt:

  • een betaalverzuimboete van 2% (vanaf 2014: 3%) van het niet (tijdig) betaalde bedrag, met een minimum van € 50, en een maximum van € 4.920;
  • bij grove schuld of opzet kan daarnaast een vergrijpboete worden opgelegd tot 100% van het te betalen bedrag.

Vanaf 1 januari 2014 is het, naast bovenstaande straffen, ook mogelijk dat aan de ondernemer of aan de bestuurder van de onderneming een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, of een bestuurlijke boete van de 5e categorie, met een maximum van € 78.000 opgelegd wordt.

Het doel van deze maatregel is het tegengaan van verschillende vormen van fraude, zoals btw-carrouselfraude, zonder ‘de goedwillende ondernemer’ te straffen. Een goedwillende ondernemer is een ondernemer die ofwel tijdig zijn aanslagen betaalt, ofwel, bij betalingsproblemen, tijdig uitstel van betaling aanvraagt of tijdig melding doet van betalingsonmacht.

Het is daarom extra belangrijk geworden om de aanslagen omzetbelasting en loonbelasting tijdig te voldoen, of anders tijdig te verzoeken om uitstel van betaling of de betalingsonmacht te melden. U riskeert anders sinds 1 januari 2014 een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, of een sterk verhoogde geldboete.

Het gaat hier enkel om de betaling van omzetbelasting of loonbelasting, waarvoor al aangifte omzetbelasting of loonbelasting is gedaan. Het boeteregime voor verzuim bij het indienen van aangiften is per 1 januari 2014 niet veranderd.

(Bron: Accountancynieuws.nl 30-1-2014)

Mocht u nog vragen hebben of nadere uitleg wensen, neem dan gerust contact met ons op

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!

(Nieuwsbrief van 17-02-2014)