Verhoging minimumloon per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 vindt er opnieuw een verhoging plaats van het minimumloon. Het aanpassingspercentage na afronding is 3,13%.

Minimumloon 2023

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat minimaal betaald moet worden aan werknemers van 21 jaar en ouder. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De hoogte van het minimumloon wordt 2 keer per jaar aangepast, op 1 januari en op 1 juli. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar is er een minimum jeugdloon.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dit 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector en mogelijke cao-afspraken. Op deze pagina vind je een overzicht van cao's per branche om te kijken wat er voor jouw branche geldt.

In onderstaande tabel staan het minimumloon per maand, week en dag in bruto bedragen per 1 juli 2023:

Image

Minimumloon 2023 BBL

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt een lager minimumloon, tenzij anders vermeld in de cao. Dit betreft alleen werknemers van 18, 19 of 20 jaar. Een overzicht van het minimumloon per maand, week en dag voor deze werknemers vind je in onderstaande tabel:
Image

Minimumloon 2023 per uur

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bevat nog geen minimumuurloon. Dit komt er zoals het er nu naar uit ziet pas vanaf 2024.  Het uurloon 2023 kan zelf berekend worden. De berekening is afhankelijk van het aantal uur dat binnen jouw bedrijf als fulltime wordt gezien. In onderstaande tabel staat een overzicht van het minimumuurloon per leeftijd en onderverdeeld in 36, 38 en 40 uur.
Image

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn dit andere bedragen, deze vind je in onderstaande tabel:

Image


Let op!
De uurlonen in de tabellen zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijk minimum. In de tabellen per maand, week en dag staan de officiële bedragen. Op de website van de Rijksoverheid kun je zelf het minimumloon berekenen.

Heb je verder nog vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact op met onze salarisadviseurs!