Mag je als werkgever de griepprik aanbieden?

Je mag je werknemers niet verplichten om de griepprik te halen. Je kunt er wel voor kiezen om dit aan te bieden. Werknemers zijn dan nog steeds vrij om te beslissen of zij de griepprik wel of niet willen halen. Wat zijn de voordelen van de griepprik? Werknemers hebben 40% minder kans om griep te krijgen. Indien werknemers wel de griep krijgen zijn de klachten milder. Minder ziekteverzuim scheelt in de verzuimkosten. Er zijn bepaalde groepen werknemers welke al een oproep krijgen om via de huisarts een griepprik te gaan halen. Dit zijn werknemers van 60 jaar en ouder en werknemers die onder een bepaalde risicogroep vallen. Voor deze werknemers is de griepprik gratis. Voor de overige werknemers kan de … Read More

Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2021

‘Geen bezuinigingen maar ons uit de coronacrisis investeren’ is het motto dat het kabinet presenteert in de Miljoenennota, Rijksbegroting en het Belastingplan 2021. De in de voorgaande jaren uitgezette hoofdlijnen worden door het kabinet doorgetrokken naar 2021 en de verdere toekomst. In deze nieuwsbrief zoomen wij graag in op de meest opvallende beleidswijzigingen voor het jaar 2021. Omdat 2020 een bijzonder jaar was door de uitbraak van het coronavirus, zal een deel van het komend beleid daarop afgestemd worden. Inkomstenbelasting Box 1De zelfstandigenaftrek (€ 7.030) voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt nog sneller afgebouwd dan in voorgaande jaren voorgesteld. Eerder was er een stapsgewijze afbouw tot € 5.000 aangekondigd in 2028, dat wordt nu € 3.240 in 2036. De afbouw … Read More

Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2020

Heb jij één of meer medewerkers die vorig studiejaar een (BBL)opleiding hebben gevolgd? Of heb jij een uitzendkracht of payrollmedewerker ingehuurd die een geregistreerde opleiding volgt en stagebegeleiding van jou heeft gekregen? Wellicht kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. In dat geval kan er tot en met 16 september 2020 subsidie worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker. Coronamaatregelen De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat jouw bedrijf een leerling begeleidt. Was jouw bedrijf gedwongen gesloten tussen 16 maart 2020 en 19 mei 2020, dan worden deze weken niet in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die vrijwillig zijn gesloten omdat het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten … Read More

Nieuwsbrief augustus 2020

In deze nieuwsbrief bespreken we de volgende onderwerpen: FOR en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Vooraftrek btw fiets van de zaak Betaalpauze eigenwoningschuld Excessief lenen DGA bij de eigen BV Invoering UBO-register per 27 september 2020 FOR en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Sinds kort ben je als ondernemer geen bijdrage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) meer verschuldigd over de winst, die is ontstaan door vrijval of afname van de oudedagsreserve (FOR) met het bedrag van de betaalde premies voor lijfrenten die je in de aangifte Inkomstenbelasting hebt afgetrokken als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dit betreft een codificatie van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 november 2018. Als ondernemer voor de Inkomstenbelasting mag je jaarlijks, onder bepaalde voorwaarden, een deel van je winst gebruiken … Read More