Verplichte UBO-registratie uiterlijk 27 maart 2022

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij je reeds geïnformeerd over de verplichte inschrijving in het UBO-register. In de praktijk blijkt dat veel organisaties hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register.  De inschrijving dient uiterlijk 27 maart 2022 plaatsgevonden te hebben. Er gelden strenge sancties indien de UBO’s niet of niet tijdig staan ingeschreven.

Doel van de registratie

Het doel is om meer transparantie te creëren, waarmee het register bijdraagt aan voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Wat zijn UBO's?

UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een B.V. of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een v.o.f. Iedere organisatie heeft één of meer UBO’s.

Organisaties die UBO's moeten inschrijven

Heeft jouw organisatie één van de volgende rechtsvormen? Dan ben je verplicht om de UBO(‘s) in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde B.V.’s en N.V.’s;
 • personenvennootschappen: maatschappen, v.o.f.’s en C.V.’s;
 • stichtingen;
 • verenigingen:
  1. met volledige rechtsbevoegdheid;
  2. verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, rederijen en enkele andere (Europese) lichamen.

   Sancties bij niet (tijdige) inschrijving

   Het niet voldoen aan de registratieverplichtingen of het doorgeven van verkeerde informatie vormt een financieel delict en kan uiteindelijk leiden tot een bestuurlijke boete van maximaal € 21.750 of strafrechtelijke sancties, zoals een taakstraf of gevangenisstraf.

   Hoe schrijf je UBO's in?

   De UBO(’s) van jouw bestaande organisatie schrijf je in door middel van een online UBO-opgave op de website van de Kamer van Koophandel (KvK).

   Heb je meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie een UBO-opgave doen.

   Bij een startende organisatie schrijf je de UBO(’s) in tijdens het registratieproces aan de KvK-balie of bij de notaris. Startende organisaties kunnen hun UBO(’s) niet online inschrijven.

   Heb je vragen of hulp nodig bij de UBO-inschrijving? Neem hiervoor contact op met jouw klantmanager.