Verplichte UBO-registratie uiterlijk 27 maart 2022

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij je reeds geïnformeerd over de verplichte inschrijving in het UBO-register. In de praktijk blijkt dat veel organisaties hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register.  De inschrijving dient uiterlijk 27 maart 2022 plaatsgevonden te hebben. Er gelden strenge sancties indien de UBO’s niet of niet tijdig staan ingeschreven.Doel van de registratieHet doel is om meer transparantie te creëren, waarmee het register bijdraagt aan voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.Wat zijn UBO’s?UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een B.V. of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een v.o.f. Iedere organisatie heeft één of meer … Read More