Verplichte UBO-registratie uiterlijk 27 maart 2022

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij je reeds geïnformeerd over de verplichte inschrijving in het UBO-register. In de praktijk blijkt dat veel organisaties hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register.  De inschrijving dient uiterlijk 27 maart 2022 plaatsgevonden te hebben. Er gelden strenge sancties indien de UBO’s niet of niet tijdig staan ingeschreven.Doel van de registratieHet doel is om meer transparantie te creëren, waarmee het register bijdraagt aan voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.Wat zijn UBO’s?UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een B.V. of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een v.o.f. Iedere organisatie heeft één of meer … Read More

Nieuwsbrief december 2021

In deze nieuwsbrief behandelen we onderwerpen welke van belang zijn voor het afsluiten van 2021 en blikken we vooruit op het jaar 2022.Vrije ruimte WKRIn 2021 is vanwege de coronacrisis de vrije ruimte voor de werkkosten over de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%. Daarboven geldt een percentage van 1,18%. Het kan daarom voordelig zijn om dit jaar meer vergoedingen en verstrekkingen te doen binnen de vrije ruimte. In 2022 geldt de verhoogde vrije ruimte namelijk niet meer.Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)Ben je van plan om te investeren in bedrijfsmiddelen ten behoeve van jouw onderneming? Misschien is het voordelig om dat nog dit jaar te doen of kun je de investering beter uitstellen tot 2022. Op die manier … Read More

Nieuwsbrief augustus 2019

Pas op met de vervaltermijn voor het opeisen van uitgeleend geld! Stel je voor: Iemand die je goed kent, een compagnon, familielid of vriend, heeft geldzorgen. Jij leent hem een bedrag en komt overeen dat je rente ontvangt over het uitgeleende geld. Je stelt een schuldverklaring op die door beide partijen wordt ondertekend. Over de jaren ontvang je niets, je vraagt er wel een aantal maal om maar wil ook niet teveel druk zetten vanwege de onderlinge relatie. Na zeven jaar ben je er klaar mee en laat je een aangetekende brief opstellen waarbij je aangeeft geen genoegen meer te nemen met non-betaling en de onmiddellijke betaling van het verschuldigde bedrag plus rente eist. Als reactie geeft de geldlener echter … Read More