Nieuwsbrief december 2021

In deze nieuwsbrief behandelen we onderwerpen welke van belang zijn voor het afsluiten van 2021 en blikken we vooruit op het jaar 2022.

Vrije ruimte WKR

In 2021 is vanwege de coronacrisis de vrije ruimte voor de werkkosten over de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%. Daarboven geldt een percentage van 1,18%. Het kan daarom voordelig zijn om dit jaar meer vergoedingen en verstrekkingen te doen binnen de vrije ruimte. In 2022 geldt de verhoogde vrije ruimte namelijk niet meer.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Ben je van plan om te investeren in bedrijfsmiddelen ten behoeve van jouw onderneming? Misschien is het voordelig om dat nog dit jaar te doen of kun je de investering beter uitstellen tot 2022. Op die manier kun je optimaal gebruik maken van de KIA en betaal je mogelijk minder belasting.

Voor de KIA moet je minimaal € 2.400 (in 2021) aan investeringen doen. Investeer je meer dan € 328.721 (in 2021), dan heb je geen recht op KIA. Investeringen tot € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. Voor sommige bedrijfsmiddelen kun je geen KIA krijgen, zoals grond, woningen en personenauto's.

Energie- en milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA)

Naast KIA kun je ook recht hebben op EIA als je investeert in bepaalde energiezuinige bedrijfsmiddelen of MIA als je bepaalde milieuvriendelijke investeringen doet.

De EIA bedraagt 45,5% van de investering. De MIA bedraagt in 2021 afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36%. Alleen investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen komen voor EIA of MIA in aanmerking. Investeringen tot een bedrag van € 2.500 komen niet voor EIA of MIA in aanmerking. Je krijgt alleen EIA of MIA als de investeringen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting digitaal bij de RVO zijn gemeld. Wij kunnen jou hierbij behulpzaam zijn. Aan de hand van de energie- of milieulijst op de website van de RVO kun je bepalen of een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor EIA of MIA.

De MIA wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar 27%, 36% of 45% (afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel). Overweeg daarom je MIA-investering uit te stellen naar 2022. Let wel op dat de investering op de milieulijst voor 2022 staat. Deze milieulijst wordt eind 2021 gepubliceerd.

Privégebruik in btw-aangifte

In bepaalde gevallen (zoals een auto van de zaak) maak je ook privé gebruik van goederen of diensten uit jouw onderneming. Als je de btw over deze goederen of diensten eerder geheel hebt afgetrokken als voorbelasting, moet je vanwege het privégebruik btw terugbetalen. Deze correctie vanwege het privégebruik dient in de laatste btw-aangifte over het jaar verwerkt te worden.

Voorraad tellen

Voor het opstellen van de jaarrekening is van belang hoeveel de voorraad tijdens de jaarovergang bedraagt. Tel daarom op dat moment jouw voorraad.

UBO-registratie

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke gerechtigde zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie.

Sinds 27 september 2020 moeten organisaties verplicht hun UBO(’s) inschrijven in het UBO-register. Als je nog niet staat ingeschreven, heb je nog tot en met 27 maart 2022 de tijd om je in te schrijven.

De verplichting geldt onder andere voor B.V.'s, vennootschappen onder firma en stichtingen. De verplichte UBO-registratie geldt niet voor eenmanszaken.

Geldt voor jou de verplichting en sta je nog niet ingeschreven? Wij kunnen jou helpen bij de inschrijving in het UBO-register. Neem hiervoor contact op met jouw klantmanager.

Niet inschrijven levert een economisch delict op.

Cryptovaluta

Cryptovaluta winnen steeds meer aan populariteit. Fiscaal is van belang of het handelen en beleggen wordt verricht binnen of buiten de normale bedrijfsuitoefening.

In de meeste gevallen zal sprake zijn van beleggen buiten de normale bedrijfsuitoefening en zal de waarde van de cryptovaluta in box 3 (vermogen) worden belast.

In dat geval is de waarde van de cryptovaluta die je op 1 januari in bezit hebt van belang voor jouw aangifte inkomstenbelasting. Vergeet niet deze waarde aan ons door te geven ten behoeve van het opstellen van jouw aangifte inkomstenbelasting.

Herinvesteringsreserve (HIR)

Heb je bedrijfsmiddelen verkocht en de winst gereserveerd in een HIR? Zolang je niet overgaat tot investeren, moet je gedurende deze periode het herinvesteringsvoornemen aannemelijk maken. Zorg dus voor offertes, zoekopdrachten bij makelaars, e.d. en bewaar deze gegevens goed.

Wijzigen voorlopige aanslagen 2021

Misschien heb je over 2021 een hogere of lagere winst behaald dan waarmee bij de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2021 rekening is gehouden. Of is iets in jouw situatie gewijzigd, zoals de aankoop van een woning of het oversluiten van de hypotheek. De voorlopige aanslag kan dan te hoog of juist te laag zijn vastgesteld. Wij kunnen in dat geval de voorlopige aanslag voor jou laten aanpassen door de Belastingdienst. Dat kan terug- of bijbetalen (met eventuele belastingrente) voorkomen. Neem hiervoor contact op met jouw klantmanager.

Wijzigen voorlopige aanslagen 2022

De Belastingdienst verstuurt de komende tijd de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2022. De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over iemands fiscale situatie voor volgend jaar. De aanslag is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Verwacht je een hogere of lagere winst dan geschat? Of is iets gewijzigd in jouw situatie, zoals de aankoop van een woning. De voorlopige aanslag kan dan te hoog of juist te laag zijn vastgesteld. Wij kunnen in dat geval de voorlopige aanslag voor jou laten aanpassen door de Belastingdienst. Dat kan terug- of bijbetalen voorkomen. Neem hiervoor contact op met jouw klantmanager.

Toeslagen 2022

De Belastingdienst heeft onlangs de voorschotbeschikkingen voor de diverse toeslagen verstuurd. De Belastingdienst heeft hierbij het toetsingsinkomen geschat op basis van de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Is jouw persoonlijke situatie gewijzigd en/of verwacht je dat jouw inkomen afwijkt, dan kunnen hierdoor de voorschotbeschikkingen te hoog of te laag zijn vastgesteld. Wij kunnen in dat geval de hoogte van de toeslagen laten aanpassen. Neem hiervoor contact op met jouw klantmanager.

Aftrek studiekosten vervalt

De aftrek van studiekosten vervalt per 1 januari 2022. Door de kosten zoveel mogelijk in 2021 te maken, kun je nog profiteren van deze aftrek. Vanaf 1 maart 2022 kun je het zogenoemde STAP-budget aanvragen bij het UWV. Deze subsidie van maximaal € 1.000 per persoon vervangt de aftrek voor studiekosten.

Hypotheekrente vooruit betalen

Het kan voordelig zijn om de rente voor de eigenwoninglening dit jaar nog vooruit te betalen. De renteaftrek in 2021 vindt nog plaats tegen een aftrektarief van maximaal 43%, in 2022 is dat maximaal 40%. Vooruitbetaalde rente die (contractueel) betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2022 is in 2021 aftrekbaar. Door de (hypotheek)rente dit jaar 6 maanden vooruit te betalen, krijg je eerder en mogelijk meer belasting terug over de vooruitbetaalde rente. Daarnaast bespaar je wellicht ook nog belasting in box 3, omdat je op 1 januari minder vermogen hebt. Het vooruitbetalen van de rente is overigens niet bij alle banken mogelijk.

Verhoogde jaarlijkse schenkvrijstellingen

In 2021 is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt in 2021 € 6.604. De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan derden (zoals kleinkinderen) bedraagt in 2021 € 3.244.
Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op!