Hoge Raad geeft uitleg over Corona huurkorting bij horeca- en winkelpanden

Het lijkt wel een kerstcadeau voor heel veel huurders van horeca- en winkelruimtes. Op de dag voor Kerstmis heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag op welke wijze de overeengekomen huurprijs kan worden verminderd. Specifiek in de situatie dat een huurder van een winkel- of horecaruimte afhankelijk van publiek (gedeeltelijk) moet sluiten als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met Corona.

Aan de hand van de vastelastenmethode die de Hoge Raad heeft geformuleerd, kun je tot een objectieve berekening van de huurprijsvermindering komen. Hiermee schept de Hoge Raad voor zowel de huurder van horeca- en winkelruimtes als vastgoedeigenaren duidelijkheid op welke wijze en onder welke omstandigheden een huurprijsvermindering gerechtvaardigd is en wanneer niet.

Als sprake is van een gerechtvaardigde huurprijsvermindering hanteert de Hoge Raad de volgende formule:

(overeengekomen huur – gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%.

Voorbeeld

In dit voorbeeld gaan we uit van een huurprijs van € 4.500, vaste lasten van € 25.000, een ontvangen TVL van € 10.000, een behaalde lagere omzet van € 20.000 en een referentieomzet van € 100.000:

  • Het percentage van de vaste lasten dat gemoeid is met betaling van de huurprijs bedraagt:
    (100% x (€ 4.500 : € 25.000) = 18%.
  • Huurder kan aanspraak maken op TVL, zodat 18% van de ontvangen TVL in mindering wordt gebracht op het bedrag van de overeengekomen huurprijs. De vermindering bedraagt: 18% x € 10.000 = € 1.800.
  • Daarna berekenen we het percentage van de omzetdaling:
    (100 - (100% x (€ 20.000 : € 100.000)) = 80%.
  • Aan de hand dit percentage stellen we het deel van de huur vast dat gerelateerd is aan de omzetdaling.
  • Tenslotte wordt dit nadeel gedeeld tussen huurder en verhuurder (ieder 50%).

Dit resulteert in ons voorbeeld in de volgende huurprijsvermindering voor de huurder:

(€ 4.500 - € 1.800) * 80% * 50% = € 1.080, derhalve 24% van de overeengekomen huurprijs.