Hoge Raad stopt onredelijke forfaitaire heffing van box 3

De Hoge Raad heeft bepaald dat de huidige box 3 systematiek in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De belasting moet namelijk worden berekend over het daadwerkelijk genoten inkomen uit het vermogen in box 3 en niet meer over het onredelijke forfaitaire rendement. En dat vanaf 2017.
Het huidige systeem voldoet niet op stelselniveau en de Hoge Raad heeft nu ook daadwerkelijk ingegrepen. Dat betekent concreet dat je met een werkelijk rendement in box 3 dat kleiner is dan de belastingheffing over box 3, een kansrijk bezwaar zou kunnen maken. De Belastingdienst zal nog beoordelen hoe de uitspraak van de Hoge Raad moet worden uitgevoerd. Wij adviseren je nu toch al tijdig bezwaar in te dienen voor de jaren dat de aanslag nog niet onherroepelijk vast staat.
In het onlangs gesloten coalitieakkoord is opgenomen om de box 3 heffing aan te passen aan een werkelijk rendement met als streefjaar 2025. Wij verwachten met dit arrest dat die wijziging van belastingheffing over box 3 vermogen eerder zal worden ingevoerd.

Wij helpen je graag om te berekenen of jouw werkelijk gerealiseerde rendement lager is dan het forfaitaire rendement en, indien dit het geval is, bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met jouw klantmanager.

Bron: ECLI:NL:HR:2021:1963