Prinsjesdagspecial 2021

Gisteren was het weer Prinsjesdag, waar de Miljoenennota werd gepresenteerd en het Belastingplan 2022 werd aangeboden aan de Tweede Kamer. De economische gevolgen van de coronacrisis waren groot, maar dankzij het aanpassingsvermogen van burgers en bedrijven, de steunmaatregelen en de vaccinatiecampagne wordt een spoedig herstel van de economie verwacht. Gezien de demissionaire status van het kabinet bevat de Miljoenennota geen grote beleidswijzigingen. Maar op een aantal thema’s worden er wel al gerichte investeringen gedaan. We hebben de belangrijkste investeringen voor je samengevat.

Belastingplan 2022

In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine(re) wijzigingen. Er worden met name aanpassingen doorgevoerd op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. De plannen zijn pas definitief als eind december 2021 zowel de Eerste Kamer als Tweede Kamer hebben ingestemd met de plannen.

Plannen voor wonen

Woningbouw

Voor de bouw van extra woningen maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks € 100 miljoen euro vrij. Daarnaast komt er een subsidieregeling voor woonruimte voor speciale doelgroepen, zoals dak- en thuislozen, statushouders en studenten.

Subsidie voor verhuurders in de gereguleerde sector

Grote verhuurders, zoals woningbouwcorporaties, krijgen een tegemoetkoming om te kunnen investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Voor andere verhuurders komt er een subsidieregeling, zodat zij woningen zo duurzaam mogelijk kunnen verbouwen. Hier is in totaal € 160 miljoen voor beschikbaar.

Verduurzaming van woningen en gebouwen

Om verduurzaming voor gebouweigenaren betaalbaar te maken worden er tussen 2022 en 2024 de volgende subsidies beschikbaar gemaakt:

  • € 288 miljoen voor hybride warmtepompen in woningen;
  • € 514 miljoen voor isolatie van huur- en koopwoningen;
  • € 525 miljoen om publieke gebouwen duurzamer te maken.

Plannen voor het klimaat

Het kabinet heeft aangekondigd om € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatregelen.

Subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming

Zoals hierboven aangegeven wordt er extra subsidie vrijgemaakt voor woningeigenaren die een hybride warmtepomp willen aanschaffen en wil het kabinet via een Nationaal Isolatieprogramma de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen in Nederland beter isoleren. Ook komt er € 600 miljoen extra subsidie vrij voor elektrische auto’s voor particulieren (SEPP-regeling) en bestelauto’s en andere bedrijfsauto’s (SEBA-regeling). 

Duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen

Het kabinet gaat het SDE++ budget met € 3 miljard verhogen in 2022. Ook komen er belastingvoordelen voor mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken.

De energie-infrastructuur van de toekomst

Het kabinet wil € 1,3 miljard investeren om ervoor te zorgen dat mensen vaker nieuwe energiebronnen en -dragers gaan gebruiken. Onderdeel hiervan is een investering van € 750 miljoen om delen van het bestaande gasnet om te bouwen tot een ‘Waterstofbackbone’.

Maatregelen voor minder CO2 in de industrie

Er komen maatregelen om:

  • de uitstoot van lachgas in de industrie te verlagen;
  • ook grote industriële (ETS-)bedrijven te verplichten om energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen;
  • gemeenten en omgevingsdiensten te helpen bij de handhaving van de energiebesparingsplicht.

De uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord

Er gaat € 73 miljoen naar de uitvoeringskosten van decentrale overheden, zoals waterschappen en provincies, om de uitvoering van de afspraken uit het klimaatakkoord op tempo te houden. Ook is er € 150 miljoen voor een onderzoek naar windenergiegebieden op de Noordzee.

Plannen voor veiligheid

Ondermijnende criminaliteit

In 2022 gaat er € 524 miljoen extra naar de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. Het geld gaat onder andere naar het opsporen en vervolgen van criminelen, het voorkomen dat (kwetsbare) jongeren in achterstandswijken te maken krijgen met criminaliteit, het dwarszitten van de aan-, af- en doorvoer van drugs en het beschermen van beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor de democratische rechtsstaat.

Rechtsbijstand voor iedereen

Iedereen die rechtshulp nodig heeft, moet die hulp makkelijker kunnen vinden. De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd om dat mogelijk te maken. Daarnaast komt € 154 miljoen extra beschikbaar voor de vergoeding van sociaal advocaten en mediators en bijzondere curatoren die opkomen voor de belangen van een kind.

Oefeningen en munitie krijgsmacht

Voor munitie, opleiding en training stelt het kabinet jaarlijks € 60 miljoen beschikbaar.

Heb je vragen over deze Prinsjesdagspecial? Neem dan contact met ons op!