Belastingplan 2022

Omdat het kabinet demissionair is, worden er in het Belastingplan 2022 vooral kleine(re) wijzigingen doorgevoerd. Er worden wijzigingen aangebracht in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven.

Thuiswerken

Zowel werkgevers als werknemers willen ook na de coronacrisis afspraken maken om deels thuis te blijven werken. Daarom komt er vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven van maximaal € 2 per thuiswerkdag. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon een werkgever al een onbelaste vergoeding geven.

Wonen

Eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt per 1 januari 2022 op een aantal onderdelen aangepast, om onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden, of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.

Overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2022 wordt ook rekening gehouden met kopers die door onvoorziene omstandigheden moeten afzien van de koop van een koopwoning na het tekenen van het koopcontract maar vóór de overdracht. Als kopers aan een aantal voorwaarden voldoen hoeven ze niet meer het 8%-tarief te betalen, maar mag het verlaagde tarief (2%) toegepast worden.

Woningcorporaties of projectontwikkelaars die zogenaamde ‘verkoop onder voorwaarden (VoV)’-woningen terugkopen van particulieren, betalen in dit Belastingplan vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbelasting meer. Met deze maatregel blijven deze woningen ook voor een volgende particuliere koper betaalbaar.

Koopkracht

Het tarief in de eerste schijf in box 1 (inkomen uit werk en inkomen) gaat omlaag en de arbeidskorting zal langzamer worden afgebouwd. Daarnaast krijgen ouders per 2 augustus 2022 in totaal 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per jaar verlaagd.

Maatregelen voor het klimaat

De verkoop van emissievrije auto’s wordt volgend jaar blijvend gestimuleerd. Zo blijft de korting op de bijtelling tot en met 2025 behouden. Om goedkopere emissievrije auto’s aantrekkelijk te maken voor de zakelijke markt wordt de zogenoemde ‘cap’ – de maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt – in de bijtelling eerder verlaagd dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Vanaf 1 januari 2022 zal de geldende korting van 6% op de bijtelling worden toegepast op een cap van € 35.000. Vanaf 2023 is de cap € 30.000.

Om bedrijven extra te stimuleren om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden de steunpercentages van de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) verhoogd. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Maatregelen voor startende bedrijven

Werkgevers bieden medewerkers soms aandelenopties als loon aan in plaats van een regulier salaris omdat deze ondernemingen nog niet genoeg geld hebben om een passend salaris te betalen. Over de aandelenopties moet belasting worden betaald. Er wordt nu belasting geheven als de werknemer de opties omzet in aandelen. Vanaf 1 januari 2022 wordt de belasting pas standaard geheven wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en er geld beschikbaar komt. Werknemers mogen ook gebruik blijven maken van de huidige regeling indien ze dit willen.

Belastingontwijking

In dit Belastingplan is een maatregel opgenomen waarmee de oorzaak van zogenoemde hybride mismatches wordt aangepakt. Hierdoor konden bedrijven een betaling in het ene land aftrekken van hun belastingen zonder dat deze in het andere werd belast. Dit beleid was al ingevoerd, maar is aangepast om het beter aan te laten sluiten op de vennootschaps-, dividend- en bronbelasting. Ingangsdatum blijft 1 januari 2022.

Verandering verrekening vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2022 kan vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog worden verrekend met te betalen vennootschapsbelasting. Is er in een jaar geen vennootschapsbelasting verschuldigd? Dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf door de Belastingdienst meer plaats. De verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren.

Heb je vragen over dit Belastingplan 2022 of de Miljoenennota? Neem dan contact met ons op!