Kabinet breidt coronasteunpakket uit

Corona

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen Heb je naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

De Wet arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijker maken om vast personeel in dienst te nemen. Omdat deze wet een aantal aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt volgt hieronder een overzicht van alle veranderingen. De hoogte van de WW-premie is vanaf 1 januari afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een lagere premie. Voor alle andere arbeidsovereenkomsten geldt een hogere premie. Dit komt neer op een verschil van 5% in 2020. Onder andere nul-urencontracten, min-max contracten en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd komen dus niet in aanmerking voor de lagere premie. Er zijn twee uitzonderingen op deze … Read More

Heeft jouw medewerker recht op loonsverhoging?

franchise-starten

Per 1 juli 2019 hebben sommige medewerkers die werkzaam zijn in de horeca recht op een loonsverhoging. Het wettelijk minimum(jeugd)loon en de loontabel uit de Horeca-cao worden namelijk verhoogd.

Nieuwsbrief februari 2019

Wijzigingen met betrekking op het terugvragen btw op zonnepanelen In het nieuwe belastingplan 2019 zijn een aantal wijzigingen toegevoegd die betrekking hebben op het terugvragen van de betaalde btw op zonnepanelen. Op zonnepanelen die je vóór 1 januari 2019 hebt aangeschaft mag je de btw tot uiterlijk 30 juni 2019 terugvragen. Wij kunnen deze teruggave ook voor jou verzorgen. Laat het ons daarom tijdig weten als je btw terug wilt vragen op zonnepanelen die vóór 1 januari 2019 zijn aangeschaft! Vanaf 2019 is de termijn voor het terugvragen van btw op de aanschaf van zonnepanelen beperkt tot maximaal 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft (volgens de factuurdatum). Als je in 2019 zonnepanelen aanschaft, heb … Read More