Praktische zaken rondom thuiswerken

Momenteel werken veel werknemers thuis in plaats van op kantoor. We zijn er inmiddels aan gewend, maar in de praktijk lopen ondernemers tegen een aantal praktische zaken aan. Hoe kan ik mijn werknemers compenseren voor de extra thuiswerkkosten? Hoe zit het met de Arbowet en thuiswerken? Is mijn bedrijfsapparatuur nog steeds goed verzekerd? En mag ik nog steeds een vaste reiskostenvergoeding uitbetalen? In deze nieuwsbrief informeren wij je over al deze onderwerpen. 

Netto thuiswerkvergoeding 

Thuiswerken kost gemiddeld € 2 per dag per persoon extra vanwege het meer thuis zijn. Bij een vijfdaagse werkweek van 8 uur per dag is dat € 43,30 per maand. Tot deze conclusie komt het Nibud na het op een rij zetten van diverse kosten. Het Nibud heeft de volgende zaken berekend: 

  • Elektriciteitsverbruik  
  • Waterverbruik  
  • Gasverbruik  
  • Koffie/thee (6 kopjes per werkdag)  
  • Wc-papier  
  • Afschrijvingskosten bureau en stoel   

Het Nibud heeft in haar berekening geen rekening gehouden met kosten die werkgevers vaak voor hun rekening nemen zoals computerapparatuur, telefoon-, internet- en reiskosten. Uiteraard kun je de hoogte van de netto thuiswerkvergoeding zelf bepalen. 

Fiscale consequenties 

De netto thuiswerkvergoeding komt ten laste van de vrije ruimte in de WKR.  

De Arbowet en thuiswerken 

De werkgever heeft een zorgplicht naar de werknemer. Waar is de werkgever verantwoordelijk voor bij thuiswerken? De werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hoe een werknemer veilig en gezond zijn werk kan doen, moet een terugkerend onderwerp van gesprek zijn tussen werkgever en werknemer. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever vast in de zogenoemde risico-inventarisatie en –evaluatie. Het is aan te bevelen om hierover nog eens goed te communiceren met de medewerker. 

Verzekeringen en thuiswerken

Bij bedrijfsapparatuur ligt de verantwoordelijkheid doorgaans bij het bedrijf en zijn ongelukjes thuis met bedrijfsapparatuur verzekerd, maar dit is niet altijd het geval. Wij adviseren je daarom om dit na te gaan bij jouw verzekeraar of tussenpersoon. 

Vaste reiskostenvergoeding uitbetalen

De werkgever heeft tot 01-01-2021 de mogelijkheid om de reiskosten door te betalen ook als er niet wordt gereisd. Normaliter is dit niet mogelijk, maar op 14 april jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat deze wettelijke regel gedurende de coronacrisis niet zal gelden. Wanneer de werkgever de reiskosten wenst door te betalen dan mag dat en zal de fiscus de vergoeding niet als verkapt loon aanmerken. Voordeel is dat het doorbetalen van de reiskostenvergoeding niet ten laste komt van de vrije ruimte en de netto thuiswerkvergoeding wel. 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen of andere zaken omtrent het thuiswerken van jouw werknemers nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!