Bewaartermijn belangrijke documenten

Alle ondernemers hebben te maken met de fiscale bewaarplicht. Zij hebben de wettelijke plicht om de Belastingdienst de mogelijk te bieden de administratie te kunnen controleren. Particulieren zijn niet gebonden aan deze plicht, maar ook hen wordt geadviseerd om hun administratie een aantal jaar te bewaren in verband met de naheffingen die de Belastingdienst kan opleggen.

Naast de administratie zijn er nog een aantal documenten die belangrijk zijn om te bewaren. Maar welke zijn dat? En hoe lang bewaar je wat? Om dat inzichtelijk te krijgen hebben wij een overzicht opgesteld:

Ook belangrijk om te weten

Je kunt voor je administratie met de Belastingdienst een kortere bewaartermijn afspreken. Maak daar duidelijke afspraken over en zorg ervoor dat deze afspraken goed op papier staan.

Je dient facturen te bewaren in de vorm waarin je ze verstuurt of ontvangt. Digitale facturen sla je dus digitaal op en druk je niet af. Je mag alleen papieren facturen en bonnetjes digitaal bewaren als er sprake is van een juiste en volledige weergave van het origineel en het aan alle voorwaarden voldoet. Lees meer over de voorwaarden in het document “Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht” van de Belastingdienst.

Brand, diefstal of waterschade gelden niet als excuus om onder de bewaarplicht uit te komen. Zorg er dus voor dat je van jouw administratie een back-up hebt.