Bewaartermijn belangrijke documenten

Alle ondernemers hebben te maken met de fiscale bewaarplicht. Zij hebben de wettelijke plicht om de Belastingdienst de mogelijk te bieden de administratie te kunnen controleren. Particulieren zijn niet gebonden aan deze plicht, maar ook hen wordt geadviseerd om hun administratie een aantal jaar te bewaren in verband met de naheffingen die de Belastingdienst kan opleggen. Naast de administratie zijn er nog een aantal documenten die belangrijk zijn om te bewaren. Maar welke zijn dat? En hoe lang bewaar je wat? Om dat inzichtelijk te krijgen hebben wij een overzicht opgesteld: Ook belangrijk om te weten Je kunt voor je administratie met de Belastingdienst een kortere bewaartermijn afspreken. Maak daar duidelijke afspraken over en zorg ervoor dat deze afspraken goed … Read More