Kabinet breidt coronasteunpakket uit

Corona

Ministers Eric Wiebes van Economische Zaken, Wopke Hoekstra van Financiën en Wouter Koolmees van Sociale Zaken hebben zojuist de details van het steunpakket voor de komende periode bekend gemaakt. Het kabinet ziet af van de geplande versoberingen van de TVL en NOW en trekt nog eens 3,7 miljard extra uit. Dit komt bovenop de 33,7 miljard euro die het steunpakket tot nu toe al heeft gekost. Het coronasteunpakket wordt onder andere op de volgende punten uitgebreid: Alle sectoren komen ook in het aanstaande kwartaal in aanmerking voor TVL; Voor die sectoren met de grootste omzetverliezen, zoals de horeca, gaat het percentage van de TVL in het huidige en volgende kwartaal omhoog; Mensen die tussen wal en schip belanden kunnen gebruik … Read More

De Wet arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijker maken om vast personeel in dienst te nemen. Omdat deze wet een aantal aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt volgt hieronder een overzicht van alle veranderingen. De aard van de arbeidsovereenkomst heeft invloed op de loonkosten De hoogte van de WW-premie is vanaf 1 januari afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een lagere premie. Voor alle andere arbeidsovereenkomsten geldt een hogere premie. Dit komt neer op een verschil van 5% in 2020. Onder andere nul-urencontracten, min-max contracten en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd komen dus niet in aanmerking … Read More

Heeft jouw medewerker recht op loonsverhoging?

franchise-starten

Per 1 juli 2019 hebben sommige medewerkers die werkzaam zijn in de horeca recht op een loonsverhoging. Het wettelijk minimum(jeugd)loon en de loontabel uit de Horeca-cao worden namelijk verhoogd.