Steunpakket banen en economie voortgezet

Corona

Het kabinet zal het steunpakket voor banen en economie doortrekken in het derde kwartaal van 2021. Ook worden er extra maatregelen getroffen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Dit heeft het kabinet besloten omdat er, ondanks de voorzichtige positieve vooruitzichten, toch nog veel onzekerheden zijn voor werkenden en bedrijven en ondernemers veel van hun reserve zijn kwijtgeraakt. Voor dit plan trekt het kabinet nog eens 6 miljard euro uit. Daarmee komt de totale overheidssteun aan bedrijven en werkenden tijdens de corona-pandemie op 80 miljard euro uit. Daarbij wil het kabinet nogmaals benadrukken dat dit steunpakket mee-ademt met het omzetverlies van het bedrijf: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dus ook: naarmate de economie weer verder open … Read More

Nieuwsbrief noodpakket voor banen en economie 2.0

Corona

Onder de naam Noodpakket voor banen en economie 2.0 lopen de bestaande regelingen (soms onder gewijzigde voorwaarden) door en zijn er nieuwe maatregelen getroffen. In deze nieuwsbrief informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regelingen.  Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)  Voor die MKB-bedrijven die het hardst geraakt worden door de coronacrisis is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) ingesteld. Dit is de opvolger van de TOGS. Zij krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 50.000 om de vaste lasten (zoals huur en verzekeringen) te kunnen betalen voor de komende vier maanden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen … Read More

Nieuwsbrief financiële regelingen 2e noodpakket

Corona

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen in Nederland voelbaar. In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat het kabinet daarom ook de komende tijd ondernemers blijft steunen door middel van financiële regelingen. In deze nieuwsbrief informeren wij je graag over een aantal van de belangrijkste regelingen binnen dit tweede steunpakket, welke loopt tot 1 oktober 2020. Wil je meer informatie? Ga dan naar onze coronapagina of neem contact met ons op. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0 Op 6 juli 2020 is de tweede aanvraagperiode voor de NOW ingegaan. De NOW verleent een subsidie voor de loonkosten voor vier maanden, zodat werkgevers hun werknemers kunnen doorbetalen. Het doel van de NOW 2.0 is om … Read More