Energielabel C voor kantoren verplicht per 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben, anders mag het pand vanaf dat moment niet meer als kantoor gebruikt worden. Uit cijfers blijkt echter dat de helft van alle kantoren nog helemaal geen energielabel heeft en dat 12% een energielabel heeft dat niet aan de normen voldoet. Controleer daarom zo spoedig mogelijk welk energielabel jouw kantoor heeft en wacht niet te lang met het ondernemen van actie als je nog maatregelen moet nemen.

Energielabel C

Een energielabel is een label dat laat zien hoe energiezuinig een pand is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C houdt in dat het gebouw per jaar maximaal 225 kWh per m2 aan fossiele brandstoffen gebruikt. Fossiele brandstoffen zijn kolen, olie en aardgas.

Check je energielabel

Welk energielabel jouw kantoor nu heeft, kun je controleren op de website EP-online. Daarnaast heeft de RVO een GIS-viewer ontwikkeld. Bij deze viewer is, naar beste inschatting, aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de energielabel C-verplichting. Deze tool kan worden gebruikt door kantooreigenaren, maar wordt ook gebruikt door handhavers.

Mijn kantoor heeft nog geen energielabel

Ieder kantoorpand heeft per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel nodig. Zorg er dus voor dat je op tijd uitzoekt welk energielabel jouw kantoor zal krijgen. Een energieadviseur kan jou hierbij helpen. Als de energieadviseur denkt dat jouw kantoorpand in aanmerking komt voor energielabel A, B of C, kan hij een labelberekening maken en deze registeren. Denkt de adviseur dat jouw pand in aanmerking komt voor energielabel D of lager, kan hij een inschatting maken van de benodigde maatregelen (en kosten) die je zult moeten nemen om minimaal energielabel C te krijgen.

Mijn kantoor heeft energielabel A, B of C

Als jouw kantoorpand één van de bovenstaande energielabels heeft, dan voldoet het aan de norm voor 2023 en hoef je in principe geen actie te ondernemen. Heeft jouw kantoorpand energielabel B of C? Let dan wel op: vanaf 2030 moeten alle kantoorpanden verplicht energielabel A hebben. Het kan daarom interessant zijn om nu alvast te kijken naar de maatregelen die je de komende jaren moet nemen om ervoor te zorgen dat jouw kantoorpand energielabel A krijgt.

 Mijn kantoor heeft energielabel D, E, F of G

Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat jouw kantoorpand op 1 januari 2023 minimaal energielabel C heeft. Hiervoor kun je gebruik maken van een energieprestatieadvies (EPA). Dit is een maatwerkadvies dat je inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Een EPA-maatwerkadvies wordt opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Een overzicht van maatwerkadviseurs vindt je op de website van Qbis.

Soms kun je zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Bedenk je echter wel dat alle kantoorpanden vanaf 2030 verplicht een energielabel A moeten hebben. Misschien is het mogelijk om zonder al te veel ingrepen direct de overstap te maken naar energielabel A of B.

Nadat je de benodigde maatregelen hebt uitgevoerd kun je een energieadviseur vragen het nieuwe label vast te stellen en te laten registreren. Zorg ervoor dat je dit tijdig doet, zodat je niet per 1 januari 2023 je deuren hoeft te sluiten.

Uitzonderingen

Een aantal gebouwen zijn uitgezonderd van deze verplichting. De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • het gaat om:
    • rijksmonumenten zoals deze zijn beschreven in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
    • een kantoorgebouw maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
    • een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Subsidies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeringen die je maakt om energie te besparen kunnen in aanmerking komen voor de EIA. De EIA is een fiscale regeling waarmee je 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen kunt aftrekken van de fiscale winst, waardoor je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt. Eén van de investeringen die in aanmerking komt voor EIA is het hierboven genoemde EPA-advies. In de Energielijst 2021 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen. 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Zakelijke gebruikers kunnen via de ISDE een subsidie krijgen op de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen of kleinschalige windturbines. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Jaarlijks wordt deze lijst aangepast door de RVO. Bekijk onze ISDE website voor meer informatie over deze subsidie.

Energiebesparingsplicht

Verbruikt jouw bedrijf per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan ben je verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Dit heet de energiebesparingsplicht. In de praktijk leidde deze wet een “snurkend bestaan” en daarom is per 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing ingesteld, wat betekent dat je bij de RVO moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Let daarop als je in het kader van bovenstaand energiebesparende maatregelen doorvoert.