Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming

Afgelopen september heeft de Belastingdienst besloten dat de regeling voor bijzonder uitstel van betaling per 1 oktober 2021 beëindigd zou worden. Ook zou er vanaf deze datum weer gestart worden met invorderingen van openstaande belastingschulden.

Heb jij tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en is het na deze datum echt niet mogelijk om jouw belastingen op tijd te betalen? Als je dit kunt aantonen met een eigen of derden verklaring is het mogelijk om een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Met deze nieuwe regeling hoeft er van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet voldaan te worden aan de nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waar je voorheen uitstel bijzonder uitstel van betaling voor had. Deze nieuwe belastingschulden vallen onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld welke is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.

Voorwaarden tijdelijke aanvullende tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.
  • Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  • Jouw onderneming moet levensvatbaar zijn.
  • Je moet aannemelijk maken dat aan de vorige 4 voorwaarden is voldaan.
  • Je blijft op tijd aangifte doen voor jouw belastingen.

Is jouw totale belastingschuld (de schuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel plus de schuld die je hebt opgebouwd vanaf 1 oktober 2021) € 20.000 of hoger? Dan dient er een verklaring van een derden deskundige met een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen te worden opgestuurd naar de Belastingdienst. Is jouw totale belastingschuld lager dan € 20.000? Dan dient er een eigen verklaring met dezelfde inhoud te worden opgestuurd.

Aanvragen tijdelijke aanvullende tegemoetkoming

Ontvang jij na 30 september 2021 een (naheffings)aanslag en kun je deze niet op tijd betalen? Dan dient er een brief te worden opgestuurd naar de Belastingdienst om de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan te vragen.
De regeling werkt met terugwerkende kracht. Voorbeeld: Je vraagt op 1 november 2021 de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan. Binnen 10 werkdagen ontvang je het bericht dat je in aanmerking komt. De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

Heb je op of na 1 oktober 2021 één of meerdere belastingen niet op tijd betaalt en vraag je later de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan? Dan kan het zijn dat je in de tussentijd (naheffings)aanslagen met boetes ontvangt vanwege het niet tijdig betalen. Wanneer de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming wordt toegekend zullen deze boetes vernietigd worden.

Heb jij vragen over de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming of wil jij dat wij dit voor jou aanvragen? Neem dan contact op met jouw klantmanager!