Einde regeling bijzonder uitstel van betaling en start invordering openstaande belastingschulden

Einde regeling bijzonder uitstel van betaling

De regeling van de Belastingdienst voor bijzonder uitstel van betaling eindigt op 1 oktober 2021. Deze regeling was ingesteld vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Vanaf 1 oktober 2022 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen. Je krijgt daarvoor in totaal 5 jaar (60 maanden) de tijd.
 
Voldoe vanaf 1 oktober 2021 weer aan jouw nieuwe betalingsverplichtingen

Vanaf 1 oktober 2021 moet je bij de eerstvolgende aangifte je belasting weer op tijd betalen. Denk hierbij aan de loonheffingen over september 2021 en de omzetbelasting over het derde kwartaal 2021. Deze moeten uiterlijk op 31 oktober 2021 betaald zijn. Als je niet aan deze betalingsverplichtingen voldoet, kom je niet aanmerking voor bovenstaande betalingsregeling van 60 maanden.

Let bij aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting op de uiterste betaaldatum

De aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunnen nog onder het bijzonder uitstel vallen, als deze aanslagen uiterlijk op 30 september 2021 betaald moeten zijn. Is de uiterste betaaldatum 1 oktober 2021 of later? Dan kunnen deze aanslagen niet worden opgenomen in de betalingsregeling en moeten zij voor de uiterste betaaldatum betaald worden.

Loopt bij jou het bijzonder uitstel van betaling vóór 1 oktober 2021 af?

Vanaf 30 augustus 2021 hoeft er geen verlenging van bijzonder uitstel aangevraagd te worden. Dit loopt automatisch door tot 1 oktober 2021 voor alle belastingen waarvoor er bijzonder uitstel is toegekend.

Kijk voor meer informatie over het einde van de regeling voor bijzonder uitstel en de betalingsregeling in jouw specifieke situatie op de website van de Belastingdienst.

Start invordering openstaande belastingschulden

De beperkende coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven komt vrijwel overal weer op gang. De Belastingdienst zal daarom ook de invorderingswerkzaamheden van openstaande belastingschulden weer (geleidelijk) oppakken. De planning hiervoor ziet er als volgt uit:

  • Versturen van vooraankondigingen vanaf eind september
  • Versturen betalingsherinneringen vanaf begin oktober
  • Versturen aanmaningen vanaf begin november
  • Versturen dwangbevelen vanaf januari 2022

Dit geldt alleen voor belastingen waarvoor je een betalingsachterstand hebt en géén (bijzonder) uitstel van betaling hebt. Als je toeslagen terug dient te betalen en daarvoor een betalingsachterstand hebt, ontvang je hierover later bericht.

Heb jij een vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangen?

Probeer in dat geval zo snel mogelijk te betalen óf uitstel van betaling aan te vragen. Op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel staat beschreven hoe je kunt betalen. Vermeld bij de betaling het bijbehorende betalingskenmerk voor een snellere verwerking.

Kun je vanwege de coronacrisis of andere redenen niet op tijd betalen? In dat geval kan er gekeken worden of er uitstel aangevraagd kan worden of er een betalingsregeling getroffen kan worden.

Wil je meer informatie over het betalen, betalingsregelingen of uitstel van betaling? Kijk dan op de algemene Betalen en ontvangen pagina van de Belastingdienst of neem contact op met jouw contactpersoon bij Finance Plus.