Herzieningsverzoek SBI-codes voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021 bepaalt jouw hoofdactiviteit (SBI-code), zoals deze stond ingeschreven bij het Handelsregister op 15 maart 2020, onder andere hoeveel TVL-subsidie je kunt krijgen. Omdat jouw werkelijke hoofdactiviteit niet altijd overeenkomt met deze SBI-code kunnen aanvragers van TVL Q4 2020 van 24 juni tot en met 5 augustus 2021 een herzieningsverzoek van hun SBI-code indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL richt zich op ondernemers die door de coronamaatregelen weinig omzet genereren maar wel doorlopende lasten hebben. Niet alle ondernemingen komen voor TVL in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op TVL moet je onderneming op 15 maart 2020 in het Handelsregister geregistreerd zijn onder één van de vastgestelde SBI-codes. Lees hier meer over de TVL.

SBI-code

Bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) geef je aan wat de hoofdactiviteit van jouw onderneming is. Deze hoofdactiviteit wordt weergegeven met een SBI-code. In principe moet je er zelf voor zorgen dat de registratie in het Handelsregister actueel is, maar in de praktijk is gebleken dat dit vaak niet het geval is. Zo zijn soms hoofd- en nevenactiviteiten omgedraaid, zijn beschrijvingen achterhaald of komen de SBI-codes simpelweg niet meer overeen met de werkelijke activiteiten.

Herzieningsverzoek

Met een herzieningsverzoek laat je jouw hoofdactiviteit opnieuw toetsen. In de volgende gevallen kan de RVO de TVL toekennen aan een andere hoofdactiviteit:

  • Jouw nevenactiviteit was feitelijk jouw hoofdactiviteit op 15 maart 2020;
  • Jouw hoofdactiviteit stond al verwoord in de activiteitenomschrijving, maar was nog niet gekoppeld aan een SBI-code op 15 maart 2020.

Je moet kunnen aantonen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het KVK op 15 maart 2020 niet je hoofdactiviteit was. Bij een herzieningsverzoek dien je het volgende aan te leveren:

  • Een toelichting waarin je uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij jouw bedrijfsactiviteitenomschrijving, zoals deze op 15 maart 2020 was geregistreerd bij KVK;
  • Informatie over je omzet in 2019, waaruit blijkt dat je het grootste deel van je omzet hebt behaald met een activiteit die past bij de gewenste SBI-code. Bijvoorbeeld je aangifte omzetbelasting, je jaarrekening of je grootboek.

Je kunt geen herzieningsverzoek doen als je al bezwaar hebt gemaakt tegen de beslissing TVL Q4 2020. Je kunt een herzieningsverzoek aanvragen bij RVO.nl.