Kabinet komt met uitbreiding financiële steun na nieuwe coronamaatregelen

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag - 13 november - gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de culturele sector, de sportsector en de landbouwsector.

Het kabinet trekt in totaal circa € 1,3 miljard uit voor deze extra steun. Hoewel de Nederlandse economie veerkrachtig is, realiseert het kabinet zich dat de komende periode voor bepaalde bedrijven en werkenden moeilijk kan worden. Daarom voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het steunpakket in het vierde kwartaal. 

TVL-regeling Q4 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 óf het eerste kwartaal van 2020 en ook aan alle overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.

De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De openstelling staat voor begin december gepland, maar wacht op goedkeuring van de Europese Commissie.

Ondersteuning voor evenementen

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde. Het kabinet reserveert hier € 10 miljoen extra voor.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) - die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen - wordt uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Hier reserveert het kabinet € 5 miljoen extra voor. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Ondersteuning voor de culturele sector

Voor de culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. Daarnaast is de regeling open voor voorstellingen met een zitplaats. Hiervoor stelt het kabinet € 16,5 miljoen beschikbaar. Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van de omzet kunnen culturele ondernemingen ook aanspraak maken op de hierboven genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Ondersteuning voor de sportsector

Omdat er bij sportactiviteiten geen toeschouwers meer aanwezig mogen zijn stelt het kabinet € 36 miljoen beschikbaar ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en de draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit. 

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven. 

Meer informatie?

Bekijk onze coronapagina voor meer informatie over het steunpakket voor banen en economie van de overheid en de verschillende regelingen.