Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021

Heb jij medewerkers die afgelopen studiejaar een BBL-opleiding hebben gevolgd? Waarschijnlijk kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren, een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van deze medewerkers. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker. Er kan tot 16 september 2021 een aanvraag voor de Subsidieregeling Praktijkleren worden aangevraagd.  

Coronamaatregelen 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat jouw bedrijf een leerling begeleidt. Was jouw bedrijf sinds 16 december 2020 gedwongen gesloten in verband met het coronavirus, dan worden deze weken niet in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die vrijwillig zijn gesloten omdat het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten vanwege de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was. 

Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie 

Bedrijven die werkzaam zijn in bovengenoemde sectoren kunnen bovenop de subsidie een extra subsidiebedrag aanvragen. Bij het aanvragen van de subsidie moet worden aangegeven dat het bedrijf werkzaam is in één van deze sectoren. Voor 2020-2021 is hiervoor in totaal € 10,6 miljoen beschikbaar gesteld.  

Subsidieregeling aanvragen 

Vanaf 1 juli 2021 heb je minimaal eHerkennig niveau3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om de subsidieregeling praktijkleren aan te vragen. Wij kunnen deze subsidieaanvraag ook voor jou verzorgen. De kosten zijn € 200 voor de eerste aanvraag, en voor iedere volgende aanvraag € 75 per medewerker. Indien je hier gebruik van wilt maken ontvangen wij graag uiterlijk 1 september aanstaande het volgende van je:

  • een (praktijkleer)overeenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever is behaald;
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, of een geldig arbeidscontract samengaand met een afwezigheidsregistratie, zolang deze de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont. De aanwezigheidsuren op school gelden niet als bewijs;
  • een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.

Deze kun je mailen naar salarisadministratie@financeplus.nl. Geef daarbij ook aan hoeveel weken de leerling praktijkbegeleiding heeft gehad en of jouw organisatie op dit moment al EH3 heeft.

Aantal weken begeleiding

Je krijgt alleen subsidie over de weken waarin de leerling praktijkbegeleiding heeft gehad. Elke week waarin begeleiding is gegeven telt dus mee, ongeacht het aantal uren of dagen in die week. Een week waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, mag niet worden meegeteld bij de aanvraag. Het is dus ook mogelijk om subsidie te krijgen als de student halverwege de periode is gestopt met zijn opleiding.  

Uitzendkracht medewerkers 

Heb je uitzendkrachten in dienst? Ook dan heb je waarschijnlijk recht op de Subsidieregeling praktijkleren. Wil je dat wij voor jou een subsidieaanvraag voor deze medewerker indienen? Vraag dan eerst bij het uitzendbureau alle benodigde gegevens op en stuur deze naar ons door.  

Administratieve bewaarplicht 

Bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden, maar bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve (bewaar)plicht van de subsidieregeling. 

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar salarisadministratie@financeplus.nl of bel de salarisadministratie voor meer informatie. Wij helpen je graag!