Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2020

Heb jij één of meer medewerkers die vorig studiejaar een (BBL)opleiding hebben gevolgd? Of heb jij een uitzendkracht of payrollmedewerker ingehuurd die een geregistreerde opleiding volgt en stagebegeleiding van jou heeft gekregen? Wellicht kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. In dat geval kan er tot en met 16 september 2020 subsidie worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker.

Coronamaatregelen

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat jouw bedrijf een leerling begeleidt. Was jouw bedrijf gedwongen gesloten tussen 16 maart 2020 en 19 mei 2020, dan worden deze weken niet in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die vrijwillig zijn gesloten omdat het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten niet verantwoordelijk was.

Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie sectoren

Bedrijven die werkzaam zijn in bovengenoemde sectoren kunnen bovenop de subsidie een extra toeslag aanvragen. Bij het aanvragen van de subsidie moet worden aangegeven dat het bedrijf werkzaam is één van deze sectoren. Voor de extra toeslag is voor de komende 5 jaar € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar gesteld. 

Subsidieregeling aanvragen

Wij kunnen de subsidieaanvraag voor jou verzorgen. Indien je hier gebruik van wilt maken ontvangen wij graag uiterlijk 7 september aanstaande de getekende praktijkleerovereenkomst(en) van de desbetreffende leerling(en). Deze kun je mailen naar salarisadministratie@financeplus.nl. Daarnaast moet bij de aanvraag worden aangegeven hoeveel weken de leerling praktijkbegeleiding heeft gehad. Alleen over deze weken krijgt je namelijk subsidie. Elke week waarin begeleiding is gegeven telt dus mee, ongeacht het aantal uren of dagen in die week. Een week waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, mag niet worden meegeteld bij de aanvraag. Het is dus ook mogelijk om subsidie te krijgen als de student halverwege de periode is gestopt met zijn opleiding. 

Administratieve bewaarplicht

Bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden, maar bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve (bewaar)plicht van de subsidieregeling.

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar salarisadministratie@financeplus.nl of bel ons voor meer informatie. Wij helpen je graag!