STAP-budget 2023

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Dinsdag 28 februari 2023 kan er weer STAP-budget aangevraagd worden bij UWV.

STAP-budget aanvragen

Als werkende of werkzoekende kun je 1 keer per jaar het STAP-budget aanvragen via een portal van UWV. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode. Als het geld van een periode op is op het moment dat je een aanvraag doet, kun je het opnieuw proberen in de volgende aanvraagperiode.

Dit zijn de openingsmomenten voor een STAP-aanvraag in 2023:

  • 28 februari 2023
  • 1 mei 2023
  • 3 juli 2023
  • 4 september 2023
  • 1 november 2023

Als de opleiding meer dan € 1000,- kost, kan de werkgever eventueel het restbedrag betalen. Uiteraard gaat dit in overleg tussen werkgever en werknemer. Bij de inschrijving van de cursus moet worden opgegeven wie het restbedrag betaalt. Als dit de werkgever is, komt de factuur van het restbedrag op naam van de werkgever te staan.

Voorwaarden STAP-budget

Er zijn een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-budget:

  • Je bent 18 jaar of ouder en ontvangt nog geen AOW.
  • Je training, cursus of opleiding moet in het STAP-scholingsregister staan.
  • De training, cursus of opleiding is nog niet gestart op het moment van de aanvraag voor het STAP-budget.
  • De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de start van de training, cursus of opleiding gedaan te worden.

Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Afschaffing fiscale aftrek scholingskosten

Het STAP-budget is een nieuwe regeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 was het mogelijk om scholingskosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Sinds die datum is dat niet meer mogelijk.

De overheid wil scholing voor een brede doelgroep mogelijk maken. Daarom is per 1 maart 2022 het STAP-budget gestart. Via STAP kunnen volwassen werkenden of werkzoekenden jaarlijks maximaal € 1.000 financiële hulp krijgen om scholing te betalen. Anders dan bij de vroegere belastingaftrek voor scholingskosten, hoeven mensen geen bedrag meer voor te schieten. Dit kan een voordeel zijn voor mensen met lagere inkomens en voor ouderen.

Heb je vragen over het STAP-budget? Neem dan contact op met onze collega's van de salarisadministratie!