Prinsjesdagspecial 2022

Het Belastingplan 2023 is op Prinsjesdag gepresenteerd. De in het Belastingplan 2023 opgenomen wijzigingen dienen nog akkoord bevonden te worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Tarief inkomstenbelasting

Het tarief in de eerste schijf (tot € 73.071) gaat omlaag van 37,07% naar 36,93 %. Het toptarief blijft ongewijzigd staan op 49,5%.

Afschaffen oudedagsreserve (FOR)

Vanaf 1 januari 2023 mag de FOR niet meer fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd. De tot en met 31 december 2022 opgebouwde FOR kan op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Twee schijven in box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang (dividend) belast. Het plan is dat vanaf 2024 een progressief tarief in box 2 zal gelden, waarbij voor een inkomen tot € 67.000 per persoon een tarief van 24,5% zal gelden en een tarief van 31% voor het inkomen daarboven.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon afgeschaft

De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. De doelmatigheidsmarge is nu 25% en wordt per 2023 afgeschaft.

Box 3

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt verhoogd naar € 57.000. Het tarief wordt jaarlijks verhoogd tot 34% in 2025.

Box 3 herstel- en overbruggingswetgeving

Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel voor box 3 komen waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Tot en met 2025 geldt overbruggingswetgeving, waarbij wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van het spaargeld, de schulden en de overige bezittingen. Daarbij worden rendementspercentages gebruikt die gebaseerd zijn op de actuele percentages voor sparen en beleggen.

Leegwaarderatio aangepast

De percentages van de leegwaarderatiotabel voor verhuurde woningen in box 3 worden geactualiseerd. Verder worden tijdelijk verhuurde woningen uitgesloten van toepassing van de leegwaarderatio en bij verhuur aan gelieerde partijen vormt het hoogste percentage (100%) het uitgangspunt.

Middelingsregeling verdwijnt

Met de middelingsregeling kon aanspraak worden gemaakt op een belastingteruggave (inkomstenbelasting) als het inkomen in een periode van drie achtereenvolgende jaren sterk heeft gewisseld. Deze middelingsregeling komt per 1 januari 2023 te vervallen. Dit houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover middeling mogelijk is.

Algemene heffingskorting (AHK)

De AHK is een korting voor iedere belastingplichtige voor de inkomstenbelasting. Deze korting is nu afhankelijk van het inkomen in box 1 en zal afhankelijk worden gemaakt van het verzamelinkomen. Hierdoor wordt de AHK ook afhankelijk van het inkomen in box 2 en box 3.

Arbeidskorting

De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken. De arbeidskorting gaat omhoog. Deze verhoging is voordelig voor werkenden met een arbeidsinkomen tot € 115.000.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. De IACK blijft voorlopig bestaan voor ouders met 1 of meer kinderen die geboren zijn vóór 2025.

Tarief vennootschapsbelasting

De grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van € 395.000 winst naar € 200.000 winst. Het lage tarief gaat omhoog van 15% naar 19%.

Overige maatregelen

  • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van € 0,19 per kilometer in 2022 naar € 0,21 per kilometer in 2023 (en € 0,22 per kilometer per 1 januari 2024);
  • Minimumloon gaat omhoog met 10,15% vanaf 1 januari 2023. De AOW en uitkeringen gaan ook omhoog;
  • De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan omhoog;
  • De budgetten voor Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) zullen worden verhoogd;
  • Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 10,4% (voor woningbeleggers of bij de aanschaf van niet-woningen);
  • De vrije ruimte in de WKR wordt tot een loonsom van € 400.000 verruimd van 1,7% naar 1,92%;
  • Het btw-tarief op zonnepanelen gaat per 1 januari 2023 omlaag van 21% naar 0%;
  • De schenkingsvrijstelling voor eigen woningen wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.
Heb je vragen over deze Prinsjesdagspecial? Neem dan contact met ons op!