Nieuwsbrief Wijzigingen Pensioenwetgeving per 1 januari 2015

Nieuwsbrief Wijzigingen Pensioenwetgeving per 1 januari 2015

Geachte relatie,

Wijzigingen Pensioenwetgeving per 1 januari 2015

De Eerste Kamer is op 27 mei 2014 akkoord gegaan met de pensioenafspraken die de regering eind vorig jaar maakte met een aantal oppositiepartijen. Vanaf 2015 worden de fiscale mogelijkheden rond de pensioenopbouw nog verder beperkt. De beperkingen zijn de volgende:

Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen bij een middelloonregeling wordt verlaagd naar 1,875% (nu 2,15%) per opbouwjaar. Voor een eindloonregeling bedraagt het maximale percentage vanaf 2015 1,657% (nu 1,9 procent). De opbouwpercentages voor nabestaandenpensioen en wezenpensioen worden naar evenredigheid verlaagd.

Geen pensioenopbouw boven 100.000 euro

Vanaf 1 januari 2015 kan fiscaal geen pensioen meer opgebouwd worden over het deel van het jaarsalaris dat boven de 100.000 euro uitstijgt. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Er komt een mogelijkheid om vrijwillig te sparen uit het nettosalaris boven de 100.000 euro. De in te leggen premies worden onttrokken uit het nettosalaris en zijn daardoor niet aftrekbaar voor de loonheffingen. Het gespaarde saldo is evenwel vrijgesteld in Box 3 en ook de toekomstige uitkeringen zullen niet worden belast in Box 1.

Verlaging minimale franchise

De minimale franchise wordt verlaagd, zodat in 40 jaar een pensioen kan worden bereikt van 75% van het gemiddelde loon, rekening houdend met de verlaagde opbouwpercentages.

Aanpassing regelingen vóór 2015

Als gevolg van de wetswijzigingen moeten veel pensioenregelingen vóór 1 januari 2015 worden aangepast. Voor 1 januari 2014 was ook al een aanpassing noodzakelijk in verband met de in 2014 ingevoerde pensioenwijzigingen van onder meer de pensioenleeftijd. De werknemers moeten volledig worden geïnformeerd over de gevolgen van deze wijzigingen

De werknemers moeten volledig worden geïnformeerd over de gevolgen van deze wijzigingen.

Mocht u nog vragen hebben of nadere uitleg wensen, neem dan gerust contact met ons op

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!