Nieuwsbrief VIA 2016

Vooraf ingevulde aangifte 2016

Evenals voorgaand jaar kunnen wij relevante gegevens opvragen bij de belastingdienst ten behoeve van de invulling van uw aangifte inkomstenbelasting als wij hiertoe door u zijn gemachtigd. Het komt nogal eens voor dat u uw bescheiden niet meer voorhanden hebt of moeilijk zijn terug te vinden of om wat voor reden dan ook verloren zijn gegaan. Wij kunnen deze gegevens vervolgens opvragen bij de belastingdienst en gebruiken bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting. Deze gegevens worden door de belastingdienst in de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) verzameld.

U ontvangt hiervoor binnenkort een brief van Logius met een bijgevoegd formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren”. Op dit formulier staat uw BSN en een activeringscode. Wij verzoeken u dit formulier na ontvangst zo spoedig mogelijk naar ons toe te sturen. Wij kunnen vervolgens de ontbrekende gegevens uit de zogenoemde VIA voor u ophalen. Dit bespaart in de regel tijd en u daarmee kosten.
Mocht u nog vragen hebben of nadere uitleg wensen, neem dan gerust contact met ons op

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!