Nieuwsbrief VAR 2016 verdwijnt

VAR 2016 vedwijnt

Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. Dit voorstel zal binnenkort door de Eerste Kamer worden behandeld.

Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september een VAR aanvragen voor het daarop volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet. Indien u toch een VAR-aanvraag voor 2016 doet, zal deze aanvraag, in afwachting van de besluitvorming in de Eerste Kamer, niet worden behandeld door de Belastingdienst. Een VAR voor 2015 kunt u dit jaar nog wel aanvragen. Een VAR geeft zekerheid over uw arbeidsrelatie: winst uit onderneming, inkomsten uit een werkzaamheid of loondienst.

Modelovereenkomsten 2016
In eerste instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen. Echter, dat gaat wegens veel kritiek op de voorgestelde regeling niet meer door. De Belastingdienst gaat in de plaats daarvan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen. Er zullen modelovereenkomsten door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

Eigen overeenkomst
Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen modelovereenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen.

De Belastingdienst werkt wel vaker met modelovereenkomsten, op basis waarvan zekerheid bestaat over de fiscale status. Modelovereenkomsten zijn echter minder flexibel dan een eigen overeenkomst. De modelovereenkomsten zijn thans nog niet beschikbaar

(bron: www.belastingdienst.nl)

Meer informatie
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!