Nieuwsbrief Rentekorting Personeelslening

Rentekorting Personeelslening

De door een werkgever aan zijn werknemer verleende rentekorting op een personeelslening voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2016 belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Deze rentekorting kan tot en met 31 december 2015 zelfs leiden tot een lening met een rente van nihil. De rentekorting valt voor de met ingang van 1 januari 2015 verplicht toe te passen werkkostenkostenregeling onder de nihilwaarderingen.

Vanaf 1 januari 2016 belast loon
Voor werkgevers betekent de wijziging dat zij vanaf 1 januari 2016 verplicht worden het rentevoordeel via de salarisadministratie te belasten. Tegenover de belaste bijtelling van het rentevoordeel uit personeelsleningen bij het loon staat een gelijke verhoging van de hypotheekrenteaftrek.

Echter, voor werknemers waarbij de renteaftrek in het 52% tarief valt, vindt een belastingcorrectie plaats van 1,5% in 2016. Deze belastingcorrectie is eigenlijk de reden, waarom Financiën de rentekorting niet meer buiten de belastingheffing wil laten.

Verduidelijkingen Financiën
Staatssecretaris Wiebes van Financiën is in de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 ingegaan op een aantal vragen van Tweede Kamerleden en het commentaar van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB):

Annuïteit berekenen over rente exclusief korting

 • – Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld veranderd. U mag voor
  nieuwe leningen alleen de rente aftrekken als u de lening maandelijks ten minste annuïtair aflost. De leden
  van de fractie van het CDA vroegen welk rentepercentage – het lage percentage (inclusief rentekorting) of het
  hoge percentage (exclusief rentekorting) moet worden gehanteerd bij de vaststelling van een annuïteit.
  De staatssecretaris heeft aangegeven dat bij de vaststelling van de, conform de aflossingeis, minimaal af te
  lossen som moet worden uitgegaan van het hoge percentage.

Rentevoordeel niet aanwijzen in vrije ruimte

 • – Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht van toepassing op alle werkgevers.
  De staatssecretaris heeft in dat kader bepaald dat het rentevoordeel niet als eindheffingsbestanddeel mag
  worden aangewezen binnen de werkkostenregeling. Deze uitzondering geldt ongeacht of het een
  rentevoordeel in natura dan wel in geld betreft. Het is dus niet toegestaan om het rentevoordeel toe te wijzen
  aan de vrije ruimte. Het rentevoordeel zal dus altijd als (progressief belast) loon van de werknemer
  moeten worden behandeld. (bron: TaxLive nieuwsbrief 28 augustus 2015)

Meer informatie
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!